23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

detail oznamu

20.02.2023 17:45 - obecné oznamy 

Uskutočnilo sa tradičné fašiangové podujatie "Pochovávanie basy"

Dňa 18.2.2023 sa v Kultúrnom dome v Naháči konalo tradičné fašiangové podujatie: Pochovávanie basy. Podujatia sa zúčastnilo 120 hostí. Ďakujeme FSS Senior klub Opoj za dobrú zábavu a všetkým prítomným za účasť.

detail oznamu

16.02.2023 11:30 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 21.02.2023 18:30

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

16.02.2023 10:05 - obecné oznamy 

Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021: zverejnenie údajov „Moja obec“

Štatistický úrad sprístupnil ďalší produkt v rámci diseminácie údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 s názvom „Moja obec“. Ponúka vybrané údaje za každú konkrétnu obec v Slovenskej republike: https://www.scitanie.sk/ Údaje o obci Naháč: https://www.scitanie.sk/…SK0217507351

detail oznamu

09.02.2023 10:50 - obecné oznamy 

Platby za vodné - II. polrok 2022

Obecný úrad oznamuje, že v najbližších dňoch budú občanom doručené výmery za odobratú pitnú vodu za obdobie II. polrok 2022. Výmery je potrebné zaplatiť do 30 dní od doručenia.

detail oznamu

07.02.2023 21:30 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 18.02.2023 18:00

Pozvánka na podujatie: POCHOVÁVANIE BASY

Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jej priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce: www.obecnahac.sk. V prípade nesúhlasu so zverejnením napíšte na: obec.nahac84@gmail.com.

detail oznamu

03.02.2023 15:20 - obecné oznamy 

Uskutočnilo sa podujatie "Divadelné predstavenie Veselá rodinka"

Dňa 26.1.2023 sa v Kultúrnom dome v Naháči konalo divadelné predstavenie „Veselá rodinka“, ktoré odohralo ochotnícke divadlo „OCH“ z Chtelnice. Podujatia sa zúčastnilo 90 hostí. Po skončení predstavenia sa konalo spoločenské stretnutie, pri ktorom sa podávalo varené víno a omastený chlieb s cibuľou. Ďakujeme ochotníckemu divadlu OCH za profesionálne odohraté predstavenie.

detail oznamu

03.02.2023 15:00 - obecné oznamy 

Uskutočnilo podujatie "Výročná schôdza MO JDS v Naháči"

Dňa 20.1.2023 sa uskutočnila tradičná „Výročná schôdza MO JDS v Naháči“. Na výročnej schôdzi boli oprezentované informácie o činnosti organizácie, o hospodárení, ale aj o plánovaných činnostiach v roku 2023. Výročnej schôdze sa zúčastnil aj predseda Okresnej organizácie JDS p. Ladislav Vavrinkovič a členka výboru OO JDS p. Alica Paučeková. Súčasťou podujatia bolo aj premietanie fotografií zo života obce v rokoch 1970 až 2020.

detail oznamu

01.02.2023 16:10 - obecné oznamy 

Pozvánka na ples ZRPŠ Trstín

detail oznamu

31.01.2023 20:02 - obecné oznamy 

Africký mor ošípaných

detail oznamu

30.01.2023 14:40 - obecné oznamy 

Odstávka elektrickej energie v obci - 7.3.2023

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33