Letné fotografie

Oznamy - všetky

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

detail oznamu

21.04.2022 14:10 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

21.04.2022 13:30 - obecné oznamy 

Úhrada nedoplatkov za Vodné za II. polrok 2021

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí neuhradili vyúčtovanie za vodné za II. polrok 2021, aby tak obratom urobili.

detail oznamu

20.04.2022 15:45 - obecné oznamy 

COVID 19 - aktuálne informácie k prekrytiu dýchacích ciest a k domácej izolácii a karanténe

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pristupuje rezort zdravotníctva k uvoľňovaniu celoplošných opatrení: aj keď sa COVID-19 stále šíri, aktuálne nespôsobuje veľký tlak na zdravotnícke zariadenia. Opatrenia sa od štvrtka 21.04.2022 zmiernia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Nosenie respirátora už nebude povinné vo veľkej časti interiérov, vrátane hromadnej dopravy a taxislužieb a ani na hromadných podujatiach. O karanténe úzkych kontaktov už rozhodne lekár, a teda nebude automatická.

detail oznamu

19.04.2022 10:00 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 18.04.2022 nás vo veku 96 rokov opustil Ľudovít Štrbík. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 21.04.2022 (štvrtok): o 15:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 15:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulým v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

13.04.2022 15:44 - obecné oznamy 

Pomoc pre vojnových utečencov z Ukrajiny

Vážení občania, V obci Naháč, je ubytovaná rodina z Ukrajiny. Občania, ktorí by mali záujem rodine pomôcť, môžu darovať zeleninu: zemiaky, mrkvu, petržlen, zeler, cibuľu, cesnak alebo iné trvanlivé potraviny. Pre viac informácii kontaktujte OcÚ Naháč na 0335575142 alebo +421 (0)918 748 330. V prípade, ak by chcel niekto pomôcť aj finančne, nech kontaktuje OcÚ Naháč, alebo starostu obce Naháč.

detail oznamu

13.04.2022 09:20 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 24.04.2022 14:30

Pozvánka na podujatie "Bielonedeľná púť" na Katarínke

detail oznamu

12.04.2022 14:25 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - dovolenka

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej bude v dňoch 19.4. (utorok) a 22.4. (piatok) zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Dvoržáková v utorok v Šelpiciach a v piatok MUDr. Čermáková v Dechticiach.

detail oznamu

08.04.2022 12:45 - obecné oznamy 

Zmena termínu zvozu zmesového komunálneho odpadu (smetných nádob)

Oznamujeme občanom, že zvoz zmesového komunálneho odpadu (smetných nádob) sa dňa 18.4.2022, t.j. na Veľkonočný pondelok neuskutoční. Náhradný termín je dňa 16.4.2022, t.j. na Bielu sobotu.

detail oznamu

08.04.2022 11:28 - obecné oznamy 

Bezplatná dlhová poradňa v Trnave

Bližšie informácie o činnosti dlhových poradní sa nachádzajú na stránke www.pomahamedlznikom.sk

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29