Názov dokumentuDátumNa stiahnutie
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 29.02.
2024
278 kB 
Správa o kontrolnej činnosti za 2023 29.02.
2024
165 kB 
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2024 14.12.
2023
349 kB 
Stanovisko k návrhu Záverečného účtu 2022 15.06.
2023
151 kB 
Správa o výsledku kontroly č. 1/2023 04.05.
2023
14.23 MB 
Správa o kontrolnej činnosti za 2022 21.02.
2023
316 kB 
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2023 09.12.
2022
764 kB 
Správa o výsledku kontroly č. 3/2022 09.12.
2022
1 MB 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 14.11.
2022
367 kB 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 16.06.
2022
6.27 MB 
Správa o výsledku kontroly č. 1/2022 16.06.
2022
6.14 MB 
Správa o výsledku kontroly č. 2/2022 16.06.
2022
5.23 MB 
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2021 16.06.
2022
5.26 MB 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 27.01.
2022
316 kB 
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na 2022-2023-2024 04.01.
2022
3.86 MB 
Správa o výsledku kontroly č. 2/2021 22.12.
2021
1.61 MB 
Správa o výsledku kontroly č. 1/2021 22.12.
2021
1.96 MB 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 03.12.
2021
31 kB 
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2020 06.07.
2021
370 kB 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 04.02.
2021
791 kB 
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na 2021-2022-2023 18.12.
2020
857 kB 
Správa o výsledku kontroly č. 5/2020 18.12.
2020
415 kB 
Správa o výsledku kontroly č. 4/2020 18.12.
2020
535 kB 
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2019 25.06.
2020
644 kB 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 25.06.
2020
271 kB 
Správa o výsledku kontroly č. 2/2020 08.06.
2020
457 kB 
Správa o výsledku kontroly č. 1/2020 15.04.
2020
405 kB 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 27.01.
2020
228 kB 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 27.01.
2020
276 kB 
Správa o výsledku kontroly č. 9/2019 12.12.
2019
331 kB 
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na 2020-2021-2022 12.12.
2019
924 kB 
Správa o výsledku kontroly č. 8/2019 02.10.
2019
386 kB 
Správa o výsledku kontroly č. 7/2019 02.10.
2019
536 kB 
Stanovisko Hl. kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2018 28.06.
2019
737 kB 
Správa 5/2019 - kontrola plnenia nápravných opatrení 28.06.
2019
2.56 MB 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 28.06.
2019
520 kB 
SPRÁVA 04/2019 Z KOMPLEXNEJ KONTROLY HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NAHÁČ 08.04.
2019
289 kB 
Správa o výsledku kontroly č. 3/2019 05.04.
2019
696 kB 
Správa o výsledku kontroly č. 2/2019 04.04.
2019
1.12 MB 
Správa o výsledku kontroly č. 1/2019 03.04.
2019
839 kB 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Naháč za rok 2017 19.12.
2018
4.89 MB 
Správa HK k záverečnému účtu obce o hospodárení v roku 2016 28.06.
2017
2.46 MB 
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverčnému účtu obce Naháč za rok 2014 13.07.
2015
1.6 MB 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 2011 20.12.
2012
182 kB 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 2010 22.08.
2011
80 kB