Jarné fotografie

Dokumenty - dokumenty hl. kontrolór

Názov dokumentuDátumNa stiahnutie
Stanovisko Hl. kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2018 28.06.
2019
737 kB 
Správa 5/2019 - kontrola plnenia nápravných opatrení 28.06.
2019
2.56 MB 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 28.06.
2019
520 kB 
SPRÁVA 04/2019 Z KOMPLEXNEJ KONTROLY HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NAHÁČ 08.04.
2019
289 kB 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Naháč za rok 2017 19.12.
2018
4.89 MB 
Správa HK k záverečnému účtu obce o hospodárení v roku 2016 28.06.
2017
2.46 MB 
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverčnému účtu obce Naháč za rok 2014 13.07.
2015
1.6 MB 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 2011 20.12.
2012
182 kB 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 2010 22.08.
2011
80 kB