Letné fotografie

Oznamy - všetky

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

detail oznamu

30.11.2021 15:28 - obecné oznamy 

Vyhláška RÚVZ Trnava - zatvorenie škôl

detail oznamu

29.11.2021 14:30 - obecné oznamy 

Bezpečne pri adventnom venci

detail oznamu

29.11.2021 11:36 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 03.12.2021 08:00

Mobilný zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v piatok 03.12.2021 od 8:00 sa uskutoční mobilný zber nebezpečného odpadu. Odpad vyložte pred svoj dom. Do nebezpečného odpadu patrí: obaly od nebezpečných látok bez akýchkoľvek tekutých zvyškov (spreje, farby,…) obaly z nejedlých olejov a tukov (musia obsahovať štítok s popisom) farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice Pracovníci zabezpečujúci zber neprevezmú: iní, ako vyššie popísaní nebezpečný odpad, odpad v kašovitom a tekutom stave, ktorí nie je v riadne uzatvorenom obale so štítkom s popisom identifikujúcim obsah

detail oznamu

29.11.2021 10:16 - obecné oznamy 

Balíčky pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a blížiacich sa vianočných sviatkov

Obecný úrad oznamuje, že v dňoch 29.11. a 30.11. (t.j. pondelok a utorok) budú zamestnanci obce doručovať seniorom nad 65 rokov balíčky pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a blížiacich sa vianočných sviatkov.

detail oznamu

26.11.2021 13:32 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

24.11.2021 19:50 - obecné oznamy 

Vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021

detail oznamu

19.11.2021 10:05 - obecné oznamy 

Aktualizácia COVID automatu a nové vyhlášky ÚVZ SR

Slovensko za ostatné týždne zaznamenáva vysoké nárasty pozitívnych prípadov ľudí. To sa prejavuje v náraste počtu hospitalizovaných v nemocniciach. Ochorenie Covid-19 najviac ohrozuje starších a chronicky chorých pacientov, no nevyhýba sa ani mladším ročníkom. Na nemocničnom lôžku vo väčšine prípadov (80%) končia ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní vôbec, alebo len čiastočne. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pristúpila vláda k dočasnej aktualizácii Covid automatu a sprísneniu niektorých opatrení, prevažne pre nezaočkovaných. Na základe schválenej aktualizácie Covid automatu vydal Úrad verejného zdravotníctva SR nové vyhlášky, ktoré od pondelka 22. novembra upravujú: vstup do prevádzok organizáciu hromadných podujatí Najhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu: • Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status). • Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov – podrobne vymenované vo vyhláške k činnosti prevádzok – paragraf 2 odsek 2) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené. • V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50. • Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie: · osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky · osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky · osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky · osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom · deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami – potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021 · osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia · deti do 2 rokov veku; · deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu). Nové vyhlášky sú zverejnené na nasledovnom linku: https://www.minv.sk/?…

detail oznamu

19.11.2021 09:55 - obecné oznamy 

Výzva na orez stromov

detail oznamu

18.11.2021 10:42 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 18.11.2021 nás vo veku 95 rokov opustila Klaudia Remenárová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 24.11.2021 (streda) o 14:00 hod. na cintoríne v Naháči (pohrebná sv. omša nebude). Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31