Zimné fotografie

Oznamy - všetky

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

detail oznamu

26.10.2022 16:15 - obecné oznamy 

NEZABÚDAJME NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ANI POČAS DUŠIČIEK

Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Obchody nám celé týždne pred sviatkami ponúkajú množstvo umelých kvetov, vencov, plastových kahancov a rôznych dekorácií, ktoré štandardne nosíme na hroby. Tento prejav úcty sa však spája aj s iným obrazom, ktorý vidieť po skončení týchto sviatkov. Blikajúce sviečky a farebné vence sa veľmi rýchlo premenia na odpad, ktorý končí na skládkach. Typickým odpadom počas tohto sviatku býva sklo, plasty, bioodpad a vosk, väčšinou nevytriedený na jednej kope. Ako sa odpadu vyhnúť? Základom je nielen správne triedenie, minimalizovanie tvorby odpadu, ale aj uvedomelá voľba ozdôb (kvetov, vencov a sviečok). A prečo je dôležitá aj minimalizácia? Aby sme predchádzali vzniku odpadov, je potrebné menej spotrebovať a vyhadzovať. Koľko odpadu vytvoríme, záleží len od nášho rozhodnutia. Majme na pamäti, že všetky materiály, aj prírodné, raz skončia ako odpad. Preto by sme mali usilovať o to, aby ho bolo čo najmenej. Čo s odpadom, ktorý predsa len vznikne? Snažme sa nevyhadzovať všetko do veľkokapacitného kontajnera na zmesový odpad. Ak na cintoríne nie sú nádoby na triedený zber, vezmime odpad so sebou a vytrieďme ho doma. Živé kvety a zelené časti vencov, listy či drobné konáre patria do kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad. Do kontajnerov na sklo môžeme vytriediť sklenené svietniky a kahance bez plastových zložiek. Tie po očistení od vosku patria do triedeného zberu plastov. Umelé kvety a vence sú vyrobené z viacerých materiálov, ktoré sa nedajú vytriediť, a tak končia v zmesovom odpade. Preto sa usilujme o znižovanie takýchto druhov odpadu. Ako poňať tento sviatok ekologicky? Tu je zopár tipov na EKO dušičky • Menej plastov a viac prírodného materiálu. Zvoľte vence, ktoré sú vyrobené z prírodných a ľahko rozložiteľných materiálov, ako sú čečina, šišky, šípky, konáre, sušené kvety, či lístie. • Umelé kvety, vence či iné ozdoby sú vyrobené z kombinácie viacerých materiálov, ktoré sa nedajú recyklovať. Uprednostnite živé rezané kvety, či chryzantémy v hlinenom kvetináči. • Kvantá plastových kahancov nahraďte jedným, celoročne použiteľným skleneným svietnikom, poprípade kúpte sviečky z včelieho alebo sójového vosku. Parafínové sú vyrobené z ropy a zaťažujú prírodu. • Riaďme sa heslom „menej je niekedy viac“. Znížme množstvo sviečok aj dekorácií. Aj malá zmena má veľký pozitívny dopad na prírodu. Tento deň by mal byť v prvom rade spomienkou na našich blízkych zosnulých, ktorí už nie sú medzi nami. Uctiť si môžeme aj našu prírodu tým, že sa budeme správať zodpovednejšie a uvedomelejšie. Buďme spoločne vzorom a inšpiráciou pre ostatných! AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ Majte na pamäti nasledovné pravidlá: • Snažte sa odpad netvoriť vôbec. • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale: Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. • Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK. • Obal označený patrí do triedeného zberu.

detail oznamu

25.10.2022 15:30 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 28.10.2022 15:00

Brigáda sa prekladá na pondelok 31.10.2022 na 13:00 h.

Pozývame všetkých občanov na brigádu okolo kostola a cintorína, ktorá sa uskutoční dňa 28.10.2022 od 15:00 hod. Prineste si so sebou hrable, metly, plachty, fúriky, torpédo, fukáre a vysávače

detail oznamu

25.10.2022 11:25 - obecné oznamy 

Pošta v Dolnej Krupej

Pošta v Dolnej Krupej oznamuje občanom, že dňa 25.10.2022 (Utorok) bude pošta otvorená do 17:00 h., dňa 26.10.2022 (Streda) bude pošta otvorená do 15:00 h, a 31.10.2022 (Pondelok) bude pošta zatvorená.

detail oznamu

21.10.2022 12:48 - obecné oznamy 

Informácia : špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

Informácia : špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19 Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo voliť vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID – 19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby a to (výlučne ) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb t.j. v piatok 28.10.2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24.10.2022. Zapisovateľ miestnej volebnej komisie obce Naháč: Lenka Tvarošková Telefónne číslo: 033 5575142 Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu: • meno a priezvisko, • rodné číslo, • adresa trvalého pobytu, • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu. Adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, • telefonický kontakt. Jednou telefonickou žiadosť možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.

detail oznamu

19.10.2022 16:50 - obecné oznamy 

Spustenie optickej siete v obci

Oznamujeme občanom, že prichádza k spusteniu optickej siete v obci Naháč. Postupne Vás budú kontaktovať pracovníci realizačnej firmy EDOMA za účelom prepojenia na optickú sieť."

detail oznamu

19.10.2022 10:00 - obecné oznamy 

Zber elektroodpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 25.10.2022 (utorok) od 8:00 hod. sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Odpad vyložte pred dom na okraj miestnej komunikácie. Do elektroodpadu patria: zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, PC, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meracie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

detail oznamu

19.10.2022 09:50 - obecné oznamy 

Pokrytie obce signálom mobilnej siete Slovak Telekom

Oznamujeme občanom, že na základe rokovaní so spoločnosťami Slovak Telekom a O2 bude v priebehu novembra zabezpečené pokrytie našej obce aj mobilným signálom spoločnosti Slovak Telekom.

detail oznamu

11.10.2022 10:05 - obecné oznamy 

Mobilný odber krvi v obci Trstín

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trstíne pozýva všetkých darcov krvi na mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční v stredu 19.októbra 2022 v kultúrnom dome v Trstíne od 8. do 10. hodiny. Velmi pekne ďakujeme a zároveň Vás srdečne pozývame.

detail oznamu

10.10.2022 15:30 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - dovolenka

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej bude od 12.10.2022 (streda) do 14.10.2022 (piatok) zatvorená dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje: MUDr. Čermáková v Dechticiach.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35