Jarné fotografie

Dokumenty - základné dokumenty

Názov dokumentuDátumNa stiahnutie
Štatút obce Naháč 2018 27.12.
2018
152 kB 
Registratúrny poriadok obce Naháč platný od 1.8. 2017 18.07.
2017
15.01 MB 
Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce Naháč 21.06.
2017
4.09 MB 
Zásady vybavovania sťažností 19.06.
2017
6.27 MB 
Poriadok odmeňovania zamestnancov Obecného úradu v Naháči 30.05.
2017
0.96 MB 
Pracovný poriadok Obce Naháč 30.05.
2017
3.65 MB 
Organizačný poriadok Obecného úradu obce Naháč 19.05.
2017
2.78 MB 
Štatút obce Naháč 2017 12.04.
2017
149 kB 
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Naháči 17.03.
2017
435 kB 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Naháč 17.03.
2017
27 kB 
Zásady odmeňovania poslancov O.Z. v Naháči 27.12.
2016
423 kB 
Štatút obce Naháč 1995 26.11.
2016
5.7 MB