1 2 3 4 5 6

detail oznamu

09.04.2024 08:42 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 11.04.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne. Štvrtok : Zatvorené

detail oznamu

08.04.2024 14:50 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 27.04.2024 09:00

Pozvánka na podujatie: "Živá pôda v sade"

Snom každého pestovateľa ovocia je mať čo najväčšie výnosy. Kvalita plodov je priamo úmerná kvalite pôdy v sade. V praktickom kurze si povieme všetko, čo by ste mali vedieť o pôde v sade. Naučíte sa, ako jednoducho zistiť stav pôdy vo vašom sade, a ako ju môžete zlepšiť. V kurze budeme hľadať odpovede na otázky: V akom stave je pôda v mojom sade? Je živá a úrodná? Alebo mŕtva a vyčerpaná? Ktoré parametre pôdy mám sledovať, pretože sú dôležité? Vyplatí sa pôdny rozbor? Existuje lacnejší a rýchlejší spôsob? Ako obnoviť život v pôde? Nový sad je investícia minimálne na desiatky rokov. Čo urobiť pred založením nového sadu, aby pôda po celú životnosť sadu fungovala správe a zvládla vyživovať stromy? Ako doplniť chýbajúce živiny? A je vôbec potrebné ich dopĺňať? Je hnoj jediný spôsob ako zlepšiť stav pôdy? Existujú efektívnejšie alternatívy? Dátum: 27.4.2024 Čas: 9:00 Miesto: Fándlyho záhrada v Naháči (Naháč 130) Na akciu sa treba prihlásiť vopred, vstupné je 10eur Kurz lektoruje Martin Smetana, botanik, zoológ, ekológ, ale hlavne sadár. Na južnej Morave zakladá dlhoveké extenzívne ovocné sady. Pracuje ako poradca pre poľnohospodárov a vlastníkov pôdy v projekte Živá půda v Nadaci Partnerství.

detail oznamu

07.04.2024 00:32 - obecné oznamy 

Budúcim prezidentom SR sa stal Peter Pellegrini

Výsledky volieb v obci Naháč: Počet zapísaných voličov: 363 Počet platných hlasov:254 Počet neplatných hlasov: 1 Peter Pellegrini: 149 hlasov Ivan Korčok: 105 hlasov

detail oznamu

04.04.2024 11:11 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 21.04.2024 14:00

Pozvánka na podujatie: "Deň zdravia"

detail oznamu

04.04.2024 11:10 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 14.04.2024 16:00

Pozvánka na podujatie: "Rozprávkovo"

detail oznamu

28.03.2024 11:09 - obecné oznamy 

Veľkonočné prianie

Krásne a pohodové prežitie sviatkov Veľkej Noci, nech Vás všetkých naplní radosť a veselosť v kruhu Vašich blízkych. To Vám želajú starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

detail oznamu

28.03.2024 11:00 - obecné oznamy 

Voľby prezidenta SR 2024: II. kolo - 6.4.2024

V sobotu 6. apríla 2024 sa budú konať Voľby prezidenta Slovenskej republiky – II. kolo. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 do 22. hodiny. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie len jedného kandidáta na hlasovacom lístku a po tomto vloží hlasovací lístok do obálky a následne do urny. Občania, ktorí pre zlý zdravotný stav nemôžu prísť do volebnej miestnosti sa môžu prihlásiť na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a to do soboty 6. apríla do 12.00 hod. na telefónom čísle 033/5575 142. Volebná komisia navštívi voličov okolo 16:00 hod.

1 2 3 4 5 6