Zimné fotografie

Oznamy - všetky

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

detail oznamu

08.12.2021 09:45 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má 10.12.2021 to jest v piatok dovolenku. Zastupuje MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej.

detail oznamu

07.12.2021 15:15 - obecné oznamy 

Očkovanie COVID-19 - I. až III. dávka - tlačivá

Oznamujeme občanom, ktorí plánujú očkovanie 1. až 3. dávkou vakcíny COVID-19, že na obecnom úrade sú k dispozícii tlačivá: informovaný súhlas a dotazník pre pacienta. V prípade záujmu Vám budú tieto tlačivá doručené. Upozorňujeme občanov, že tlačivá na jednotlivé dávky sa líšia.

detail oznamu

07.12.2021 13:30 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

06.12.2021 12:25 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2022, 2023, 2024

detail oznamu

06.12.2021 11:35 - obecné oznamy 

Výdaj naturálií

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a dôchodcom, že z technických dôvodov bude vydávať naturálie za rok 2021 v dňoch: 7.12.2021, t.j. útorok od 15,00 hod do 18,00 hod 8.12.2021, t.j. streda od 15,00 hod do 18,00 hod 11.12.2021, t.j. sobota od 08,00 hod do 12,00 hod na stredisku v Hornom Dubovom u p. Ivana Abeloviča. Naturálie sa platia na mieste. Nárok naturálií na rok 2021 je pre členov dôchodcov 3 q cena je 24 € a pre člena pracujúceho je 6 q cena je 48 €.

detail oznamu

03.12.2021 11:22 - obecné oznamy 

Rozvoz naturálií

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a dôchodcom, že bude rozvážať naturálie za rok 2021 dňa 6.12.2021 to je v pondelok od 8,00 hod do 15,00 hod Naturálie sa platia na mieste. Nárok naturálií na rok 2021 je pre členov dôchodcov 3 q cena je 24 € a pre člena pracujúceho je 6 q a cena je 48 €.

detail oznamu

01.12.2021 15:20 - obecné oznamy 

Vyučovanie v ZŠ Trstín od 1.12.2021

Vážení rodičia, milí žiaci od 1.12.2021 DO ODVOLANIA rozhodnutím RÚVZ Trnava prechádzajú ročníky 5. – 9. na dištančný spôsob výučby s platným online rozvrhom. Žiaci sa budú vyučovať cez zoom, MUSIA na hodiny prihlasovať IBA cez svoje osobné edupage konto, aby sme vedeli skontrolovať aj dochádzku na online vyučovaní. Toto vyučovanie je povinné, nezúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí budú chorí alebo ospravedlnení od triednej učiteľky. Ospravedlňuje iba rodič, nie žiak. Rozvrh bude zverejnený a vyučované budú iba hlavné predmety okrem predmetov – Čitateľská gramtonosť, Environmentálna výchova, Etická výchova, Finančná gramotnosť, Hudobná výchova, Informatika, Náboženská výchova, Technika, Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova. Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy. O prípadných zmenách vás budeme včas informovať. V prípade otázok sa obráťte na triedneho učiteľa alebo mailom na zssmstrstin@gmail.com alebo cez Edupage správy.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30