1 2 3 4 5 6

detail oznamu

03.05.2024 11:20 - úradná tabuľa 

Návrh Záverečného účtu obce Naháč za rok 2023

detail oznamu

24.04.2024 12:55 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

25.03.2024 10:05 - úradná tabuľa 

Voľby prezidenta SR 2024: Zverejnenie zápisnice 23.3.2024

detail oznamu

12.03.2024 13:50 - úradná tabuľa 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - oznámenie e-mailovej adresy pre zasielanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08.06.2024 : obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

07.03.2024 14:28 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie

detail oznamu

27.02.2024 10:30 - úradná tabuľa 

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2023

Obec Naháč Vám v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2023 je 29,70%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je 27€/t.

detail oznamu

23.02.2024 15:50 - úradná tabuľa 

Voľby prezidenta SR 2024: Zverejnenie zoznamu kandidátov

1 2 3 4 5 6