Rok:

Číslo Dátum vloženia Popis/ Názov Partner Na stiahnutie
2024016 19.06.
2024
Zmluva o dodávke pitnej vody Martina Stachová 284 kB  
2024015 11.06.
2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024 Úrad vlády Slovenskej republiky 3.93 MB  
2024014 05.06.
2024
Zmluva o dielo RISS Plus s.r.o. 10.57 MB  
2024013 20.05.
2024
Dohoda o urovnaní ing. Marián Sahul STAVEKO 6.65 MB  
2024010 13.05.
2024
Licenčná zmluva eSYST s.r.o. 788 kB  
2024011 13.05.
2024
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve eSYST s.r.o. 312 kB  
2024012 13.05.
2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/TT/0079 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 1.66 MB  
2024009 30.04.
2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/458 Ministerstvo financii SR 173 kB  
2024008 15.04.
2024
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 1/2020 Zlatúšik 473 kB  
2024007 05.04.
2024
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 1/2020 Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach 506 kB  
2024006 19.03.
2024
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 1/2020 Základná organizácia JDS Naháč 550 kB  
2024005 15.03.
2024
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 1/2020 Športový klub Naháč 530 kB  
2024004 06.03.
2024
Dodatok k zmluve č. S96T100830 o zvoze a skládkovaní odpadu FCC Trnava 1.13 MB  
2024003 28.02.
2024
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie MVDr. Ivan Inštitoris 541 kB  
2024002 26.02.
2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu obce 2.37 MB  
2024001 17.01.
2024
Zmluva o dielo EP Protect s.r.o. 1.8 MB