Zimné fotografie

Oznamy - všetky

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

detail oznamu

30.11.2022 09:47 - obecné oznamy 

Zväzok kľúčov - Majiteľ sa našiel

Oznamujeme občanom, že v obci Naháč sa našiel zväzok kľúčov. Pre viac informácií kontaktujete Obecný úrad na tel. čísle 033/5575142.

detail oznamu

28.11.2022 15:50 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 27.11.2022 nás vo veku 88 rokov opustila Serafína Počuchová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 01.12.2022 (štvrtok): o 14:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 14:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

28.11.2022 09:20 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Čermáková v Dechticiach

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach dňa 30.11.2022 z dôvodu čerpania dovolenky neordinuje. Zastupuje MUDr. Virth Jaslovské Bohunice, areál EBO.

detail oznamu

23.11.2022 09:08 - obecné oznamy 

Oznam - Našli sa lieky

Oznamujeme občanom, že dňa 22.11.2022 sa pred poštovým úradom našli lieky. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Naháči počas úradných hodín.

detail oznamu

16.11.2022 16:02 - obecné oznamy 

Obecný úrad Naháč - oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 18.11.2022 (piatok) bude obecný úrad zatvorený.

detail oznamu

16.11.2022 14:10 - úradná tabuľa 

Referendum 2023 - žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023) na adresu : Obec Naháč, Naháč 84, 91965 Naháč elektronicky (e-mailom) na obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

16.11.2022 14:00 - úradná tabuľa 

Referendum 2023 - Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom) najneskôr 2.12.2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. E-mailová adresa na doručovanie žiadostí: obec.nahac84@gmail.com Korešpondenčná adresa na doručovanie žiadostí : Obec Naháč , Naháč 84, 91965 Naháč

detail oznamu

16.11.2022 10:33 - obecné oznamy 

Lekár pre dospelých - MUDr. Lančarič oznam

Oznamujeme občanom, že MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej dňa 18.11.2022 zo zdravotných dôvodov neordinuje. Zastupuje MUDr. Virth Jaslovské Bohunice, areál EBO.

detail oznamu

16.11.2022 10:00 - úradná tabuľa 

Zverejnenie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

detail oznamu

16.11.2022 08:35 - obecné oznamy 

Dovolenka - detský lekár MUDr. Bílik

Ambulancia MUDr. Bílika v Dolnej Krupej oznamuje občanom, že dňa 18.11.2022 (piatok) bude zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32