Názov dokumentuDátumNa stiahnutie
Údaje o komunálnom odpade za 2023 28.02.
2024
724 kB 
Harmonogram vývozu odpadu 2024 15.12.
2023
304 kB 
Údaje o komunálnom odpade za 2022 27.02.
2023
731 kB 
Harmonogram vývozu odpadu 2023 23.12.
2022
466 kB 
Údaje o komunálnom odpade za rok 2021 23.05.
2022
88 kB 
Harmonogram vývozu odpadu 2022 10.12.
2021
162 kB 
Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu 2021 07.12.
2020
48 kB 
Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu 2020 17.12.
2019
634 kB 
Úroveň triedenia odpadov 2019 27.02.
2019
518 kB 
Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu 2019 03.01.
2019
390 kB 
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu - 2018 13.11.
2017
409 kB 
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu - 2017 12.12.
2016
438 kB