Jarné fotografie

Oznamy - všetky

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

detail oznamu

01.10.2021 08:48 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 01.10.2021 (piatok) až 04.10.2021 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri materskej škole a pri pošte. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod. Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!

detail oznamu

29.09.2021 14:47 - obecné oznamy 

Lekár pre dospelých - MUDr. Lančarič - dovolenka

Oznamujeme občanom, že v piatok 1.10.2021 nebude ordinovať MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje: MUDr. Zuzana Dvoržáková v Bolerázi.

detail oznamu

29.09.2021 09:26 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.9.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-53/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech – rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 14 v k. ú. Naháč z dôvodu „orech je poškodený a ohrozuje priľahlú stavbu“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

27.09.2021 12:38 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - informácia

Ambulancia MUDr. Čermákovej oznamuje občanom, že bude ordinovať v režime OTP ( Očkovaní – po druhej dávke vakcíny, Testovaní – test nie starší ako 72 hodín, Po prekonaní Covidu – 19 nie viac ako 180 dní ). Pred vstupom do ambulancie si treba pripraviť príslušné potvrdenia !!!

detail oznamu

20.09.2021 09:30 - obecné oznamy 

Očná ambulancia v Smoleniciach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že v Očnej ambulancii v Smoleniciach sa v dňoch 24.09. až 1.10. neordinuje pre dovolenku.

detail oznamu

16.09.2021 14:12 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má v dňoch 20. až 22. septembra dovolenku. Zastupuje MUDr. Gajdošíková v Chtelnici.

detail oznamu

14.09.2021 14:55 - obecné oznamy 

Podujatie "Rozárium hudby" v Dolnej Krupej

Trnavský kraj zážitkov v spolupráci s partnermi podujatia srdečne pozýva na koncert klasickej hudby Rozárium hudby v areáli kaštieľa Dolná Krupá. Koncert sa uskutoční 25.septembra 2021 so začiatkom o 16:00. Lístky je možné zakúpiť si online na www.krajzazitkov.sk v časti podujatia. Viac informácií na: https://www.krajzazitkov.sk/…zarium-hudby

detail oznamu

06.09.2021 13:20 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - informácia

Ambulancia MUDr. Čermákovej v Dechticiach oznamuje svojim pacientom, že vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, vyšetruje pacientov len po predchádzajúcej telefonickej konzultácii.

detail oznamu

03.09.2021 13:15 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

30.08.2021 11:45 - obecné oznamy 

Otvorenie školského roka 2021/2022 v ZŠ Trstín

Základná škola s Materskou školou v Trstíne oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8,00 hod. na nádvorí školy. Predpokladaný koniec je o 9,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie v triedach. Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci. Každý žiak, ktorý bude vstupovať do budovy školy, musí elektronicky cez edupage školy odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti. BEZ vypísaného vyhlásenia nie je možné vstúpiť do budovy školy! Školský klub detí i školská jedáleň bude v prevádzke od piatku 3. septembra 2021. Rodičia prvákov si prinesú vlastné pero.

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34