1 2 3 4 5 6

detail oznamu

19.06.2024 10:41 - úradná tabuľa 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jaroslav Lackovič

detail oznamu

17.06.2024 14:32 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - dovolenka

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča v Trnave bude dňa 19.06.2024 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Dvoržáková v Bolerázi.

detail oznamu

17.06.2024 08:47 - obecné oznamy 

Očná ambulancia v Smoleniciach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že v Očnej ambulancii v Smoleniciach sa v dňoch 24.06.2024 až 12.07.2024 neordinuje pre dovolenku.

detail oznamu

16.06.2024 18:35 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 15. júna 2024 nás vo veku 64 rokov opustila Mária Krajačová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 18. júna 2024 (utorok): o 15:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 15:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

13.06.2024 09:22 - obecné oznamy 

Skúška sirén - 14.06.2024 o 12:00 hod.

Oznamujeme občanom, že v piatok 14.06.2024 o 12:00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén. Skúška bude vykonaná diaľkovým ovládaním.

detail oznamu

09.06.2024 14:28 - úradná tabuľa 

Voľby do Európskeho parlamentu: Zverejnenie zápisnice

detail oznamu

09.06.2024 14:25 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

06.06.2024 16:40 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 16.06.2024 10:30

Pozvánka na podujatie "Svätohubertská omša na Katarínke"

Poľovnícka spoločnosť Brdo Naháč pozýva na Svätohubertskú omšu, ktorá sa uskutoční 16. júna 2024 o 10:30 hod. na Katarínke. Pre účastníkov bude pripravený chutný guláš a občerstvenie.

detail oznamu

05.06.2024 08:50 - obecné oznamy 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

V sobotu 8. júna 2024 sa budú konať Voľby do Európskeho parlamentu. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 do 22. hodiny. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Občania, ktorí pre zlý zdravotný stav nemôžu prísť do volebnej miestnosti sa môžu prihlásiť na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a to do soboty 8. júna do 12.00 hod. na telefónom čísle 033/5575 142. Volebná komisia navštívi voličov okolo 16:00 hod.

1 2 3 4 5 6