Evidencia obyvateľstva
Názov dokumentuDátumNa stiahnutie
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) podľa zákona č. 219/91 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov 19.06.
2018
27 kB 
Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 12.06.
2018
19 kB 
ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH VLASTNÍKA BUDOVY 13.09.
2017
189 kB 
Súhlas k prihláseniu na trvalý/prechodný pobyt 13.09.
2017
181 kB 
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE/ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA 13.09.
2017
174 kB 
Čestné vyhlásenie 04.03.
2011
33 kB 
Splnomocnenie 04.03.
2011
23 kB 
Stavebníctvo
Názov dokumentuDátumNa stiahnutie
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemok, stavba) 12.06.
2018
23 kB 
Žiadosť o prenajom nehnuteľnosti (pozemok, stavba) 12.06.
2018
23 kB 
Životné prostredie
Názov dokumentuDátumNa stiahnutie
Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečistenia 09.03.
2013
18 kB