Jarné fotografie

Oznamy - všetky

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

detail oznamu

11.04.2021 15:00 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 12. kolo - 10.4.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 431 - Počet negatívnych: 431 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

07.04.2021 14:04 - obecné oznamy 

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - dvanáste kolo - 10.4.2021

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že dvanáste kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 10.4.2021 v čase od 7:30 do 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Obedná prestávka bude v čase 11:30–12:30 hod. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

07.04.2021 14:02 - obecné oznamy 

Sčítanie obyvateľov v obci Naháč - výsledky

Obecný úrad oznamuje, že k 1.4.2021 bolo sčítaných 93,84% obyvateľov obce, čo predstavuje 381 obyvateľov.

detail oznamu

06.04.2021 15:00 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 11. kolo - 3.4.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 503 - Počet negatívnych: 503 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

03.04.2021 15:50 - obecné oznamy 

Otvorenie prevádzky ZŠ Trstín pre I.-IV. ročník

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trstín oznamuje rodičom, že v stredu 07.04.2021 sa obnovuje prevádzka základnej školy a prezenčné vyučovanie pre žiakov I. až IV. ročníka. Pred nástupom do školy po sviatkoch je potrebné odovzdať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – prvý stupeň – tlačivo 11/a – nájdete ho na webe školy i ministerstva alebo v KD pri registrácii na testovanie. Nutnosťou naďalej ostáva, negatívny výsledok testu (PCR/Ag), resp. preukázanie sa výnimkou z testovania alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, aspoň jedného z rodičov, žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom. Čestné vyhlásenie je možné odovzdať v tlačenej podobe s priloženou fotokópiou testu alebo elektronicky cez EduPage. Prosíme Vás, skúste to elektronicky, šetrime spolu naše lesy. Prevádzka materskej školy je v nezmenenom režime a je potrebné taktiež čestné vyhlásenie

detail oznamu

03.04.2021 15:45 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 3.4.2021 nás vo veku 76 rokov opustil Vladimír Demitrovič. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 7.4.2021 (streda) o 15:00 hod. na cintoríne v Naháči. Vzhľadom na aktuálne platné protiepidemiologické opatrenia sa rozlúčka uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Lúčime sa so zosnulým v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

01.04.2021 09:30 - obecné oznamy 

Otvorený list hl. hygienika SR: "Máme nádej na zlepšenie – všetko je v našich rukách"

Veľká noc je nielen symbolom utrpenia a straty, ale tiež nového začiatku – novej nádeje. Pandemický rok nás všetkých poznačil – jednotlivcov, rodiny, komunity aj spoločnosť ako celok. Naše plány a očakávania sa stretli s realitou: opatrenia, ktoré mali byť dočasné či krátkodobé, sú stále s nami. Uplynulé mesiace boli veľmi ťažké. Nemocnice naplnili pacienti s COVIDom a tisícky rodín prišli o svojich najbližších. Ocitli sme sa presne v tej situácii, ktorej sme sa oprávnene desili. Najnovšie štatistiky nám však dávajú dôvod na opatrný optimizmus. Ukazuje sa, že máme šancu na zmenu k lepšiemu. Je to pre nás po dlhom a ťažkom období povzbudenie. Aby sa pozitívny trend potvrdil, musíme teraz držať spolu a byť disciplinovaní. Pre každého z nás bude ťažké vzdať sa stretnutí s rodinou a priateľmi, spoločnej oslavy viery alebo tradičnej šibačky a oblievačky. Musíme to však urobiť. Po Vianociach sme všetci videli, akú veľkú cenu môžeme zaplatiť za pár bezstarostných dní. Nedopusťme, aby sa to zopakovalo. Prosím, urobme všetko pre to, aby sme sa v tejto kritickej chvíli uchránili pred infekciou a nerozšírili ju ďalej medzi svojich blízkych. Ak budeme disciplinovaní a čísla sa budú naďalej zlepšovať, budeme môcť vrátiť deti do škôl a pomaly rušiť obmedzenia, ktoré nám všetkým komplikujú život. Napriek všetkému, čo sme si v ostatných mesiacoch spoločne prežili, Vám, vážení spoluobčania, želám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a prosím, ešte vydržme – je to len v našich rukách. PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky

detail oznamu

31.03.2021 13:45 - obecné oznamy 

Platnosť negatívneho výsledku antigénového testu

Na základe uznesenia vlády SR bude platnosť negatívneho antigénového testu vykonaného v termíne od 1.4. do 4.4.2021 predĺžená do 11.4.2021. Aj napriek tomu RÚVZ Trnava dôrazne odporúča testovanie v 7 dňových intervaloch, pretože: a) všetky okresy okolo nás sú bordové b) občania cestujú z TT okresu za prácou do iných okresov, teda test potrebujú c) najvyššia chorobnosť je u vekovej hranice 15–21 r. (teda stredné a vysoké školy) Aj keď budeme „zelený okres“, resp. „zelený kraj“, tak rodičia školákov sa budú musieť preukazovať testom – nie starším ako 7 dní Z tohto dôvodu sa pravdepodobne bude testovať v obci Naháč pravidelne v týždňových intervaloch.

detail oznamu

31.03.2021 13:30 - obecné oznamy 

ZŠ Trstín - zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trstín oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v stredu 21. apríla 2021 v čase od 12,30 do 15,00 hod. Elektronická prihláška bude spustená 07.04.2021 a je potrebné ju vyplniť do 09.04.2021. Ak epidemiologická situácia dovolí, zápis prebehne prezečne. Ak nie, bude online cez zoom. Všetky podrobné informácie nájdete na webe školy, v hornej lište s názvom Zápis do 1. ročníka a budú zasielané aj mailom. V prípade, že informácie neviete nájsť alebo neprišli mailom, kontaktujte nás v škole alebo mailom.

detail oznamu

30.03.2021 13:15 - obecné oznamy 

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - jedenáste kolo - 3.4.2021

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že jedenáste kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 3.4.2021 v čase od 7:30 do 17:30 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Obedná prestávka bude v čase 11:30–12:30 hod. a v čase 15:00–15:30 hod. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27