12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

detail oznamu

25.08.2023 08:30 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Čermáková v Dechticiach

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach v dňoch 28.08.2023 až 31.08.2023 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Chrvalová v Chtelnici.

detail oznamu

24.08.2023 10:44 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch 28.08.2023 až 01.09.2023 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok: 08:00 – 11:00, Utorok: Sviatok – Zatvorené, Streda: 14:00 – 17:00, Štvrtok: 08:00 – 11:00, Piatok: Sviatok – Zatvorené. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok realizuje pošta Trnava 3.

detail oznamu

24.08.2023 10:09 - obecné oznamy 

Dovolenka v ambulancii MUDr. Bílika

V ambulancii MUDr. Bílika sa od 28.8.2023 do 1.9.2023 sa z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

23.08.2023 10:45 - obecné oznamy 

Pozvánka na varenie gulášu v obci Trstín

detail oznamu

22.08.2023 15:35 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška

detail oznamu

21.08.2023 11:30 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 28.08.2023 18:00

Pozvánka na podujatie "Vatra 2023"

detail oznamu

17.08.2023 10:50 - obecné oznamy 

Noc hradov a zrúcanín na Katarínke

Aj tentokrát bude predposledný augustový víkend patriť udalosti Noc hradov a zrúcanín. Už v sobotu 19. augusta 2023 sa môžu návštevníci tešiť na noc v ruinách kostola a kláštora sv. Kataríny pri Naháči. Program sa začne o 18:30 svätou omšou, sprevádzanou hudobníkmi z radov dobrovoľníkov. Po nej bude nasledovať koncert vokálneho kvarteta Musica Animae | Hudba duše. Od 21:00 bude pre záujemcov pripravené nočné sprevádzanie ruinami v spoločnosti vyškolených sprievodcov. Počas celej udalosti bude pre návštevníkov pripravené občerstvenie a možnosť odniesť si suveníry za dobrovoľný príspevok.

detail oznamu

17.08.2023 10:45 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.8.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. NAH-27/2023 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka, rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 273/2 v k. ú Naháč, z dôvodu „Konáre a kmeň stromu prekážajú rozvodu inžinierskych sietí. Korene stromu narušujú prívodu elektrického vedenia. Korene stromu narušujú – dvíhajú betónové časti a chodníky pred domom.“ Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Naháč.

detail oznamu

14.08.2023 13:57 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky: Radoslav Boledovič

detail oznamu

14.08.2023 13:55 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Tomaškovič

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22