14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

detail oznamu

28.09.2023 11:55 - obecné oznamy 

Hodové podujatia v obci Naháč

Oznamujeme občanom, že v obci Naháč sa uskutočnia nasledovné hodové podujatia: Od štvrtka 28.9.2023 sa začne hodové kolotočovanie na priestranstve pri Kultúrnom dome. Pre návštevníkov budú pripravené kolotoče, cukrová vata a stánok s hračkami. Pohostinstvo v Naháči pozýva občanov na Hodový guláš do miestneho pohostinstva. Priďte si oddýchnuť a posedieť pri ľudovej hudbe, dobrom pivku a divinovom guláši ktorý bude pre občanov zdarma. Akcia začína v sobotu 30.9. so začiatkom od 17:00h. Tešíme sa na Vás. Športový klub Naháč pozýva na hodový ligový zápas, ktorý sa uskutoční dňa 1.10.2023 o 14:30 hod. na futbalovom štadióne v Naháči proti športovému klubu Slovenská Nová Ves. Príďte povzbudiť našich futbalistov.

detail oznamu

28.09.2023 11:44 - obecné oznamy 

Voľby do NRSR - 30.9.2023

V sobotu 30. 09. 2023 sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v čase od 7:00 do 22:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Naháči. Treba si so sebou priniesť občiansky preukaz. Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, si môžu vyžiadať prenosnú schránku. Členovia okrskovej komisie vás navštívia priamo vo vašej domácnosti. O túto možnosť si môžete požiadať v úradných hodinách obecného úradu alebo počas konania volieb vo volebnej miestnosti. Volebná komisia bude príde k voličom okolo 16:00 hod.

detail oznamu

25.09.2023 15:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 06.10.2023 08:00

Zber elektroodpadu

Obecný úrad Naháč v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI zber organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční dňa 06.10.2023 (piatok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

detail oznamu

25.09.2023 09:53 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňa 26.09.2023 z prevádzkových dôvodov zatvorená.

detail oznamu

22.09.2023 11:40 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - informácia

MUDr. Čermáková v Dechticiach oznamuje, že pri akútnych respiračných ochoreniach je potrebné sa najskôr ohlásiť telefonicky pred návštevou ambulancie.

detail oznamu

20.09.2023 10:30 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňa 21.09.2023 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Štvrtok: 08:00 – 11:00.

detail oznamu

20.09.2023 08:30 - obecné oznamy 

JESENNÁ BRIGÁDA

Oznamujeme občanom, že v piatok dňa 22. septembra 2023 od 16:00 hod. sa uskutoční JESENNÁ BRIGÁDA za účelom upratania okolia cintorína a kostola. Vzhľadom na veľký rozsah prác je potrebné, aby sa brigády zúčastnilo minimálne 60 občanov všetkých vekových kategórií (žiaci, študenti, dospelí, dôchodci, športovci a všetci ostatní) Prineste si náradie: metly, hrable, plachty, nožnice, lopaty, vysávače, fukáre, fúriky, torpédo, sekery,… OBČERSTVENIE JE ZABEZPEČENÉ TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jej priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce: www.obecnahac.sk. V prípade nesúhlasu so zverejnením napíšte na: obec.nahac84@gmail.com.

detail oznamu

18.09.2023 23:00 - obecné oznamy 

Zber objemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 20. a 21. septembra (streda, štvrtok) sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú pristavené v areáli Materskej školy. Odpad bude preberať pracovník obce v čase od 17:00 do 19:00 hod. Iné termíny si potrebné dohodnúť individuálne. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

detail oznamu

18.09.2023 14:30 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - dovolenka

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej bude od 21.09.2023 do 26.09.2023 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Dvoržáková v Boleráze, utorok a štvrtok v Šelpiciach.

detail oznamu

16.09.2023 10:50 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konaní na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.9.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. NAH-31/2023 o vydanie súhlasu na výrub 4 ks orechov rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 92/1 v k. ú. Naháč, z dôvodu „Zlý zdravotný nstav stromov, koruny presychajú a vplyvom počasia sa začali neprimerane nakláňať, čím ohrozujú okolie.“ Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Naháč. Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.9.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. NAH-32/2023 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrekov rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 1455/4 v k. ú. Naháč, z dôvodu „Dreviny ohrozujú priľahlú nehnuteľnosť.“ Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Naháč.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24