11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

detail oznamu

02.09.2023 10:30 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

31.08.2023 13:15 - obecné oznamy 

Otvorenie školského roka v ZŠ Trstín

detail oznamu

31.08.2023 10:20 - obecné oznamy 

Úprava hodín pre verejnosť - Pošta Dolná Krupá

detail oznamu

28.08.2023 11:05 - obecné oznamy 

XVIII. ročník TURISTICKÉHO ZRAZU SENIOROV

detail oznamu

28.08.2023 11:00 - obecné oznamy 

Pripomienkovanie cestovných poriadkov

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. Každoročne upravujeme cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy na základe zmien grafikonu železničnej dopravy a pripomienok cestujúcej verejnosti. V súčasnosti je spracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. a Železnicami Slovenskej republiky ako manažérom železničnej infraštruktúry návrh grafikonu vlakovej dopravy na obdobie 2023/2024 (ďalej „GVD“), ktorý je zverejnený na webovej stránke TTSK a obsahuje cestovné poriadky vlakov na tratiach vedúcich cez územie TTSK https://osam.trnava-vuc.sk/…radnaTabula/#… ako aj na stránkach ZSSK https://www.zssk.sk/…023-2024.pdf V nadväznosti na vyššie uvedené si Vás, zástupcov obecných úradov, miest a škôl , ako aj cestujúcu verejnosť dovolíme požiadať o pripomienkovanie cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy vo väzbe na potreby cestujúcej verejnosti, na zmeny grafikonu vlakovej dopravy, o upozornenie na možné nedostatky v nadväznostiach jednotlivých druhov dopravy pri prestupoch medzi nimi. Každodenní cestujúci občania, ktorých sa možnosti dopravy týkajú, nám pomôžu účinne poukázať na časové nezrovnalosti, chýbajúce spojenia, krátke prestupy…, čím spoločne môžeme dosiahnuť lepšiu optimalizáciu cestovných poriadkov a zapracovanie požadovaných zmien pri využívaní verejnej osobnej dopravy. V termíne od 02.09.2023 do 25.09.2023 je možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov, občanov a škôl na úpravu v súčasnosti platných cestovných poriadkov na území TTSK, do ktorých sa dopravca bude maximálne snažiť zapracovať nadväznosť na vlaky, zohľadniť časové posuny vlakov a zosúladiť prestupy v jednotlivých prestupových uzloch.

detail oznamu

25.08.2023 08:30 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Čermáková v Dechticiach

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach v dňoch 28.08.2023 až 31.08.2023 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Chrvalová v Chtelnici.

detail oznamu

24.08.2023 10:44 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch 28.08.2023 až 01.09.2023 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok: 08:00 – 11:00, Utorok: Sviatok – Zatvorené, Streda: 14:00 – 17:00, Štvrtok: 08:00 – 11:00, Piatok: Sviatok – Zatvorené. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok realizuje pošta Trnava 3.

detail oznamu

24.08.2023 10:09 - obecné oznamy 

Dovolenka v ambulancii MUDr. Bílika

V ambulancii MUDr. Bílika sa od 28.8.2023 do 1.9.2023 sa z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

23.08.2023 10:45 - obecné oznamy 

Pozvánka na varenie gulášu v obci Trstín

detail oznamu

22.08.2023 15:35 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21