25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

detail oznamu

03.02.2023 15:20 - obecné oznamy 

Uskutočnilo sa podujatie "Divadelné predstavenie Veselá rodinka"

Dňa 26.1.2023 sa v Kultúrnom dome v Naháči konalo divadelné predstavenie „Veselá rodinka“, ktoré odohralo ochotnícke divadlo „OCH“ z Chtelnice. Podujatia sa zúčastnilo 90 hostí. Po skončení predstavenia sa konalo spoločenské stretnutie, pri ktorom sa podávalo varené víno a omastený chlieb s cibuľou. Ďakujeme ochotníckemu divadlu OCH za profesionálne odohraté predstavenie.

detail oznamu

03.02.2023 15:00 - obecné oznamy 

Uskutočnilo podujatie "Výročná schôdza MO JDS v Naháči"

Dňa 20.1.2023 sa uskutočnila tradičná „Výročná schôdza MO JDS v Naháči“. Na výročnej schôdzi boli oprezentované informácie o činnosti organizácie, o hospodárení, ale aj o plánovaných činnostiach v roku 2023. Výročnej schôdze sa zúčastnil aj predseda Okresnej organizácie JDS p. Ladislav Vavrinkovič a členka výboru OO JDS p. Alica Paučeková. Súčasťou podujatia bolo aj premietanie fotografií zo života obce v rokoch 1970 až 2020.

detail oznamu

01.02.2023 16:10 - obecné oznamy 

Pozvánka na ples ZRPŠ Trstín

detail oznamu

31.01.2023 20:02 - obecné oznamy 

Africký mor ošípaných

detail oznamu

30.01.2023 14:40 - obecné oznamy 

Odstávka elektrickej energie v obci - 7.3.2023

detail oznamu

27.01.2023 08:57 - obecné oznamy 

Mestám a obciam zhasína nádej

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve "Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády."

detail oznamu

22.01.2023 12:45 - obecné oznamy 

Výsledky hlasovania v referende v obci Naháč

Počet voličov zapísaných v zozname: 354 Účasť voličov: 128 Účasť voličov: 36,15% Počet odpovedí ÁNO: 127 Počet odpovedí NIE: 0 Počet neplatných hlasov: 1

detail oznamu

19.01.2023 16:40 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 29.01.2023 17:00

Pozvánka na divadelné predstavenie v KD Naháč

Pozývame občanov na divadelné predstavenie „Veselá rodinka“, ktoré odohrá chtelnické ochotnícke divadlo OCH v Kultúrnom dome v Naháči v nedeľu dňa 29.1.2023 o 17:00 hod. Vstupné: 5€. Po skončení predstavenia Vás pozývame na malé občerstvenie. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jej priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce: www.obecnahac.sk. V prípade nesúhlasu so zverejnením napíšte na: obec.nahac84@gmail.com.

detail oznamu

19.01.2023 11:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 21.01.2023 07:00

Oznámenie o konaní referenda

Oznamujeme občanom, že v sobotu 21.1.2023 sa v čase od 7:00 do 22:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Naháči koná referendum. V prípade, ak máte záujem o hlasovanie do prenosnej hlasovacej schránky, kontaktujte Obecný úrad telefonicky alebo mailom. Volebná komisia navštívi záujemcov v sobotu od 16:00 hod.

detail oznamu

12.01.2023 16:10 - obecné oznamy 

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO JDS v Naháči

Výbor Základnej organizácie JDS v Naháči pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 20.1.2023 (piatok) o 14:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Naháči. Súčasťou schôdze bude aj oceňovanie jubilantov a prezentácia fotografií z histórie obce. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jej priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce: www.obecnahac.sk. V prípade nesúhlasu so zverejnením napíšte na: obec.nahac84@gmail.com.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35