30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

detail oznamu

25.10.2022 11:25 - obecné oznamy 

Pošta v Dolnej Krupej

Pošta v Dolnej Krupej oznamuje občanom, že dňa 25.10.2022 (Utorok) bude pošta otvorená do 17:00 h., dňa 26.10.2022 (Streda) bude pošta otvorená do 15:00 h, a 31.10.2022 (Pondelok) bude pošta zatvorená.

detail oznamu

21.10.2022 12:48 - obecné oznamy 

Informácia : špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

Informácia : špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19 Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo voliť vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID – 19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby a to (výlučne ) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb t.j. v piatok 28.10.2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24.10.2022. Zapisovateľ miestnej volebnej komisie obce Naháč: Lenka Tvarošková Telefónne číslo: 033 5575142 Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu: • meno a priezvisko, • rodné číslo, • adresa trvalého pobytu, • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu. Adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, • telefonický kontakt. Jednou telefonickou žiadosť možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.

detail oznamu

19.10.2022 16:50 - obecné oznamy 

Spustenie optickej siete v obci

Oznamujeme občanom, že prichádza k spusteniu optickej siete v obci Naháč. Postupne Vás budú kontaktovať pracovníci realizačnej firmy EDOMA za účelom prepojenia na optickú sieť."

detail oznamu

19.10.2022 10:00 - obecné oznamy 

Zber elektroodpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 25.10.2022 (utorok) od 8:00 hod. sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Odpad vyložte pred dom na okraj miestnej komunikácie. Do elektroodpadu patria: zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, PC, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meracie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

detail oznamu

19.10.2022 09:50 - obecné oznamy 

Pokrytie obce signálom mobilnej siete Slovak Telekom

Oznamujeme občanom, že na základe rokovaní so spoločnosťami Slovak Telekom a O2 bude v priebehu novembra zabezpečené pokrytie našej obce aj mobilným signálom spoločnosti Slovak Telekom.

detail oznamu

11.10.2022 10:05 - obecné oznamy 

Mobilný odber krvi v obci Trstín

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trstíne pozýva všetkých darcov krvi na mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční v stredu 19.októbra 2022 v kultúrnom dome v Trstíne od 8. do 10. hodiny. Velmi pekne ďakujeme a zároveň Vás srdečne pozývame.

detail oznamu

10.10.2022 15:30 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - dovolenka

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej bude od 12.10.2022 (streda) do 14.10.2022 (piatok) zatvorená dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje: MUDr. Čermáková v Dechticiach.

detail oznamu

07.10.2022 12:30 - obecné oznamy 

Brigáda - detské ihrisko

Obecný úrad pozýva všetkých občanov, najmä rodičov detí,na brigádu na detské ihrisko pri škôlke za účelom vysadenia trávy. Brigáda sa uskutoční zajtra v sobotu o 10:00 hodine. Prineste si motyku a hrable.

detail oznamu

07.10.2022 07:58 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Čermáková v Dechticiach

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach 11.10.2022 (utorok), 28.10.2022 (piatok) a 31.10.2022 (pondelok) neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. 11.10.2022 a 28.10.2022 zastupuje MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej, 31.10.2022 zastupuje MUDr. Chrvalová v Dechticiach.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40