24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

detail oznamu

24.02.2023 12:10 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - informácia

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej bude dňa 27.02.2023 otvorená až od 08:00. Odbery sa nebudú vykonávať, sestrička nebude v ambulancii.

detail oznamu

23.02.2023 13:30 - úradná tabuľa 

Informácia o úrovni triedenia odpadu v obci Naháč za rok 2022

Obec Naháč v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2022 je 37,86%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je 22€/t.

detail oznamu

23.02.2023 08:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: streda - 08.03.2023 08:00

Mobilný odber krvi v Trstíne

detail oznamu

21.02.2023 09:35 - obecné oznamy 

Otváracie hodiny - pošta Dolná Krupá

detail oznamu

20.02.2023 17:50 - obecné oznamy 

Ako správne triediť obaly zo syrov?

detail oznamu

20.02.2023 17:45 - obecné oznamy 

Uskutočnilo sa tradičné fašiangové podujatie "Pochovávanie basy"

Dňa 18.2.2023 sa v Kultúrnom dome v Naháči konalo tradičné fašiangové podujatie: Pochovávanie basy. Podujatia sa zúčastnilo 120 hostí. Ďakujeme FSS Senior klub Opoj za dobrú zábavu a všetkým prítomným za účasť.

detail oznamu

16.02.2023 11:30 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 21.02.2023 18:30

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

16.02.2023 10:05 - obecné oznamy 

Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021: zverejnenie údajov „Moja obec“

Štatistický úrad sprístupnil ďalší produkt v rámci diseminácie údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 s názvom „Moja obec“. Ponúka vybrané údaje za každú konkrétnu obec v Slovenskej republike: https://www.scitanie.sk/ Údaje o obci Naháč: https://www.scitanie.sk/…SK0217507351

detail oznamu

09.02.2023 10:50 - obecné oznamy 

Platby za vodné - II. polrok 2022

Obecný úrad oznamuje, že v najbližších dňoch budú občanom doručené výmery za odobratú pitnú vodu za obdobie II. polrok 2022. Výmery je potrebné zaplatiť do 30 dní od doručenia.

detail oznamu

07.02.2023 21:30 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 18.02.2023 18:00

Pozvánka na podujatie: POCHOVÁVANIE BASY

Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jej priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce: www.obecnahac.sk. V prípade nesúhlasu so zverejnením napíšte na: obec.nahac84@gmail.com.

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34