Jarné fotografie

Oznamy - všetky

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

detail oznamu

17.03.2022 14:50 - obecné oznamy 

Výzva na vykonanie jarnej deratizácie

detail oznamu

15.03.2022 15:01 - obecné oznamy 

Našli sa kľúče

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že pri dolnej zastávke sa našiel zväzok dvoch kľúčov. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na OcÚ Naháč.

detail oznamu

15.03.2022 15:00 - obecné oznamy 

Známky pre psov

Obecný úrad oznamuje držiteľom psov, že od 16.3.2022 sa budú doručovať známky pre psov. Známky budú odovzdané naproti podpisu.

detail oznamu

14.03.2022 11:05 - úradná tabuľa 

Ochrana lesov pred požiarmi

detail oznamu

09.03.2022 09:35 - obecné oznamy 

Hľadá sa majiteľ zatúlaného psa - Majiteľ sa našiel.

Vážení občania, obec Naháč oznamuje, že dňa 09.03.2022 sa v časti obce našiel zatúlaný psík malého vzrastu, svetlej farby. Majiteľa prosíme aby kontaktoval OcÚ Naháč na telefónne číslo 033/5575142 alebo +421 918 748 330.

detail oznamu

08.03.2022 09:35 - obecné oznamy 

Medzinárodný deň žien - blahoželanie

Pri príležitosti dnešného sviatku MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým ženám pevné zdravie, lásku a šťastné chvíle v kruhu rodiny. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta obce

detail oznamu

08.03.2022 09:30 - obecné oznamy 

Ubytovanie utečencov v obci Naháč

Vážení občania, Z dôvodu monitorovania bezpečnostnej situácie na území Slovenskej republiky týkajúcej vojnového konfliktu na Ukrajine a z dôvodu umožnenia vstupu občanov Ukrajiny (utečencov) na územie Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že je potrebné nahlásiť ubytovaných občanov z Ukrajiny v obci Naháč na Obecnom úrade v Naháči. Pre evidenciu je potrebné nahlásiť informáciu u koho sú ubytovaní, adresu a počet ubytovaných osôb.

detail oznamu

27.02.2022 15:25 - obecné oznamy 

COVID - 19 - OMIKRON: nové vyhlášky ÚVZ SR od 26.2.2022

• S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime “základ”. Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+. • Pre časť prevádzok a pre hromadné podujatia budú stále platiť kapacitné obmedzenia. Vo väčšine prípadov sa rušia. • Prevádzky služieb (napr. gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby) budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00; obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky. • S účinnosťou od soboty 26. februára sa rušia vyhlášky, ktoré plošne obmedzovali návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc a návštevy v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených. • Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti stanoviť aj prísnejšie opatrenia, než stanovujú celoslovenské vyhlášky.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17