Zimné fotografie

Oznamy - všetky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

detail oznamu

10.05.2021 13:48 - obecné oznamy 

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - 17. kolo - 15.5.2021 - od 7:30 do 11:00 hod.

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že 17. kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 15.5.2021 v čase od 7:30 do 11:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

09.05.2021 13:44 - obecné oznamy 

Blahoželanie ku Dňu matiek

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým matkám pevné zdravie, lásku a porozumenie zo strany najbližších. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta

detail oznamu

09.05.2021 13:40 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 16. kolo - 8.5.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 308 - Počet negatívnych: 308 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

07.05.2021 10:15 - obecné oznamy 

Vakcinácia psov v obci Naháč

V sobotu 8.05.2021 od 9:00 do 10:00 bude Dr. Bernát vakcinovať psov proti besnote pred Poštovým úradom. Poplatok je 7 eur.

detail oznamu

06.05.2021 14:45 - obecné oznamy 

Mobilné očkovanie vakcínou Pfizer - Biontech v obci Naháč

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú záujem o mobilné očkovanie vakcínou Pfizer-Biontech v obci Naháč, aby sa prihlásili na obecnom úrade v čo najkratšom čase., najneskôr do 10.5.2021. Údaje potrebné k prihláseniu: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, zdravotná poisťovňa. Očkovať bude mobilný očkovací tím buď priamo v domácnosti (imobilní občania) alebo v sále Kultúrneho domu v Naháči. V prípade, ak osobu na očkovanie bude sprevádzať osoba staršia ako 16 rokov, aj táto môže požiadať o zaočkovanie. Musí byť tiež vopred zaregistrovaná. Podmienky: vek od 60 rokov Termín očkovania: stanoví poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – Trnavský samosprávny kraj

detail oznamu

05.05.2021 16:30 - obecné oznamy 

Mimoriadne zbery papiera v obci

Obecný úrad oznamuje občanom, že firma FCC vykoná mimoriadne zbery papiera z domácností. Zvoz vriec z domácností sa bude vykonávať v nasledujúcich mesiacoch – Máj, Júl, September a November, pričom občania do nich môžu vhadzovať: letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier a rozrezané kartóny. Zvoz sa bude vykonávať v presne ten istý deň, ako zvoz plastov.

detail oznamu

05.05.2021 14:38 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 08.05.2021 07:30

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - 16. kolo - 8.5.2021

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že 16. kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 8.5.2021 v čase od 7:30 do 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Obedná prestávka bude v čase 11:30–12:30 hod. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

05.05.2021 14:30 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.12.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-19/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks jedle – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 1455/3 v k. ú. Naháč z dôvodu strom nie je stabilný a hrozí vyvrátenie.

detail oznamu

04.05.2021 12:45 - obecné oznamy 

Ďatelina na rok 2021

PD Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a vlastníkom pôdy, že si môžu upísať záhumienku – ďatelinu na telefónom čísle 033/5575104 u slečny Srnovej. Každý člen družstva a každý vlastník pôdy má nárok na ďatelinu zadarmo. Ďatelina bude vymerané na poraste parcely Podháj.

detail oznamu

03.05.2021 14:15 - obecné oznamy 

Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Asistované sčítanie obyvateľov je určené pre obyvateľov, ktorí sa nevedeli alebo nemali možnosť sčítať elektronicky sami. Asistované sčítanie bude prebiehať od pondelka 3. mája do 13. júna 2021 zamestnancom obecného úradu. Sčítať sa môžete prísť buď na obecný úrad, kde Vás sčíta stacionárny asistent, alebo Vás môže prísť sčítať mobilný asistent k Vám domov. Na asistované sčítanie mobilným aj stacionárnym asistentom je potrebné sa vopred nahlásiť na obecnom úrade od 3. mája 2021 na čísle 033/5575142. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta: Pondelok 07.00 – 12.00 12.30 – 15.00 Utorok 07.00 – 12.00 12.30 – 15.00 Streda 07.00 – 12.00 12.30 – 16.30 Štvrtok 07.00 – 12.00 12.30 – 15.00 Piatok 07.00 – 12.00 12.30 – 13.30

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12