Jarné fotografie

Oznamy - všetky

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

detail oznamu

18.04.2023 13:40 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 16. Apríla 2023 nás vo veku 101 rokov opustila Anna Pavličičová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 20. Apríla 2023(štvrtok)o 15:00 hod. na miestnom cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

18.04.2023 11:00 - obecné oznamy 

Ďatelina na rok 2023

PD Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a vlastníkom pôdy, že si môžu upísať záhumienku. Záhumienky sa budú upisovať len telefonicky na tel. čísle 0905 931 540 u p. Boledovičovej v priebehu od 18.04. tj. dnes do 21.04.2023 tj. do piatka. Ďatelina bude vymerané na parcely Včelín v Naháči.

detail oznamu

14.04.2023 15:35 - obecné oznamy 

Pozvánka na podujatie "VII. ročník stretnutie seniorov okresu Trnava pri varení gulášu" v OPOJI

Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť u p. Tvarošku do 30.4.2023.

detail oznamu

12.04.2023 14:55 - obecné oznamy 

Uskutočnilo podujatie "Stretnutie na nádvorí"

Na veľkonočnú nedeľu dňa 9.4.2023 sa na vyzdobenom nádvorí kostola v Naháči konalo tradičné podujatie: „Stretnutie na nádvorí“. Podujatia sa zúčastnilo 130 hostí.

detail oznamu

06.04.2023 14:30 - obecné oznamy 

Veľkonočné prianie

Krásne a pohodové prežitie sviatkov Veľkej Noci, nech Vás všetkých naplní radosť a veselosť v kruhu Vašich blízkych. To Vám želajú starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

detail oznamu

06.04.2023 14:29 - obecné oznamy 

Pozvánka na podujatie - Veľkonočné stretnutie na nádvorí

Pozývame všetkých občanov, rodinných príslušníkov a návštevy na veľkonočné stretnutie na nádvorí kostola v Naháči, ktoré sa uskutoční na veľkonočnú nedeľu dňa 9.4.2023 od 10:45 hod. Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie, pohostenie a hudobný program. Tešíme sa na Vašu účasť! Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jej priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce: www.obecnahac.sk. V prípade nesúhlasu so zverejnením napíšte na: obec.nahac84@gmail.com.

detail oznamu

06.04.2023 14:28 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 12. a 13. apríla (streda, štvrtok) sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú pristavené v areáli Materskej školy. Odpad bude preberať pracovník obce v čase od 17:00 do 19:00 hod. Iné termíny si potrebné dohodnúť individuálne. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

detail oznamu

06.04.2023 14:20 - obecné oznamy 

Pozvánka na Majáles v KD Trstín

detail oznamu

05.04.2023 11:54 - obecné oznamy 

Dňa 06.04.2023 bude Obecný úrad zatvorený.

Oznamujeme občanom, že dňa 06.04.2023 (štvrtok) bude obecný úrad zatvorený.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15