Letné fotografie

Oznamy - všetky

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

detail oznamu

18.04.2021 14:10 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 13. kolo - 17.4.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 477 - Počet negatívnych: 477 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

15.04.2021 12:15 - úradná tabuľa 

Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č. 229/1991 Zb. pre vlastníkov lesných pozemkov

Obec Naháč v súlade s § 34e zákona č. 229/1991 Zb. zverejňuje výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov: Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zák.č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskor. predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili. Informácie môžete získať na: Tel.:+421 33 5926 145, Mobil: +421 918 333 075, E-mail: gabriela.pieckova@lesy.sk

detail oznamu

14.04.2021 14:35 - obecné oznamy 

Organizácia vyučovania od 19.4.2021 v ZŠ Trstín

Od pondelka 19.4.2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie pre: žiakov I. stupňa /I. až IV. ročník/, žiakov VIII. a IX. ročníka druhého stupňa ZŠ. Podmienkou nástupu žiaka do školy je 7 – dňový negatívny PCR alebo antigénový test žiaka a negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu alebo potvrdenie o výnimke. Otestovať seba a svoje dieťa, ktoré chodí do ZŠ Trstín môžete v Kultúrnom dome v Naháči v sobotu 17.4.2021 od 7:30 do 14:00 hod. Žiak, ktorý do školy nenastúpi z dôvodu neotestovania, si SÁM zabezpečuje informácie o učive a úlohách. Rodič je povinný nahlásiť skutočnosť triednemu učiteľovi pred nástupom. Záujem o stravovanie v školskej jedálni si každý stravník/ zákonný zástupca/ musí nahlásiť na tel. čísle +421903589201 alebo na email: jedalentrstin@gmail.com, najneskôr do 15.04.2021 do 09:00 hod. Pri nástupe žiakov VIII. a IX. ročníka do školy sa budeme zameriavať na postupnú adaptáciu a postupovať v zmysle metodického usmernenia. Žiaci týchto ročníkov budú mať 5 vyučovacích hodín. Vopred informujeme rodičov, že po skončení vyučovania pôjdu na obed a domov, nezostávajú v šatni, ale opustia školu. Žiaci V. – VII. ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne, do školy podľa rozhodnutia ministra nastupujú až v pondelok 26.04.2021.

detail oznamu

13.04.2021 09:10 - obecné oznamy 

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - trináste kolo - 17.4.2021

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že trináste kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 17.4.2021 v čase od 7:30 do 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Obedná prestávka bude v čase 11:30–12:30 hod. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

11.04.2021 15:00 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 12. kolo - 10.4.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 431 - Počet negatívnych: 431 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

07.04.2021 14:04 - obecné oznamy 

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - dvanáste kolo - 10.4.2021

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že dvanáste kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 10.4.2021 v čase od 7:30 do 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Obedná prestávka bude v čase 11:30–12:30 hod. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

07.04.2021 14:02 - obecné oznamy 

Sčítanie obyvateľov v obci Naháč - výsledky

Obecný úrad oznamuje, že k 1.4.2021 bolo sčítaných 93,84% obyvateľov obce, čo predstavuje 381 obyvateľov.

detail oznamu

06.04.2021 15:00 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 11. kolo - 3.4.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 503 - Počet negatívnych: 503 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

03.04.2021 15:55 - obecné oznamy 

Veľkonočné prianie

Krásne a pohodové prežitie sviatkov Veľkej Noci, nech Vás všetkých naplní radosť a veselosť v kruhu Vašich blízkych. To Vám želajú starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14