Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9

detail oznamu

17.08.2023 10:45 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.8.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. NAH-27/2023 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka, rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 273/2 v k. ú Naháč, z dôvodu „Konáre a kmeň stromu prekážajú rozvodu inžinierskych sietí. Korene stromu narušujú prívodu elektrického vedenia. Korene stromu narušujú – dvíhajú betónové časti a chodníky pred domom.“ Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Naháč.

detail oznamu

14.08.2023 13:57 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky: Radoslav Boledovič

detail oznamu

14.08.2023 13:55 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Tomaškovič

detail oznamu

08.08.2023 12:35 - obecné oznamy 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

detail oznamu

28.07.2023 13:00 - obecné oznamy 

Dovolenka - Kancelária OcÚ Naháč

Obecný úrad oznamuje občanom že, kancelária OcÚ Naháč bude od 31.7.2023 do 11.08.2023 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. V prípade potreby kontaktujte starostu obce na telefónnom čísle 0918 748 330.

detail oznamu

28.07.2023 09:02 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch 31.07.2023 až 04.08.2023 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok: Zatvorené Utorok: 08:00 – 11:00, Streda: 14:00 – 17:00, Štvrtok: 08:00 – 11:00, Piatok: 08:00 – 11:00. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok realizuje pošta Trnava 3.

detail oznamu

27.07.2023 14:49 - obecné oznamy 

Majiteľ sa našiel: Našiel sa pes - Jazvečík

Oznamujeme občanom, že sa v obci našiel pes – Jazvečík, čiernej farby. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na čísle domu 102.

detail oznamu

27.07.2023 10:13 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Čermáková v Dechticiach

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach v dňoch 31.07.2023 – 04.08.2023 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Greková v Jaslovských Bohuniciach.

detail oznamu

26.07.2023 11:58 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - dovolenka

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej bude od 31.07.2023 do 04.08.2023 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Dvoržáková v pondelok, stredu a piatok v Boleráze, utorok a štvrtok v Šelpiciach.

detail oznamu

21.07.2023 08:30 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch 26.07.2023 až 28.07.2023 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Streda: 14:00 – 17:00, Štvrtok: 08:00 – 11:00, Piatok: 08:00 – 11:00, Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok realizuje pošta Trnava 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9