Zimné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9

detail oznamu

06.12.2021 12:25 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2022, 2023, 2024

detail oznamu

06.12.2021 11:35 - obecné oznamy 

Výdaj naturálií

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a dôchodcom, že z technických dôvodov bude vydávať naturálie za rok 2021 v dňoch: 7.12.2021, t.j. útorok od 15,00 hod do 18,00 hod 8.12.2021, t.j. streda od 15,00 hod do 18,00 hod 11.12.2021, t.j. sobota od 08,00 hod do 12,00 hod na stredisku v Hornom Dubovom u p. Ivana Abeloviča. Naturálie sa platia na mieste. Nárok naturálií na rok 2021 je pre členov dôchodcov 3 q cena je 24 € a pre člena pracujúceho je 6 q cena je 48 €.

detail oznamu

03.12.2021 11:22 - obecné oznamy 

Rozvoz naturálií

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a dôchodcom, že bude rozvážať naturálie za rok 2021 dňa 6.12.2021 to je v pondelok od 8,00 hod do 15,00 hod Naturálie sa platia na mieste. Nárok naturálií na rok 2021 je pre členov dôchodcov 3 q cena je 24 € a pre člena pracujúceho je 6 q a cena je 48 €.

detail oznamu

01.12.2021 15:20 - obecné oznamy 

Vyučovanie v ZŠ Trstín od 1.12.2021

Vážení rodičia, milí žiaci od 1.12.2021 DO ODVOLANIA rozhodnutím RÚVZ Trnava prechádzajú ročníky 5. – 9. na dištančný spôsob výučby s platným online rozvrhom. Žiaci sa budú vyučovať cez zoom, MUSIA na hodiny prihlasovať IBA cez svoje osobné edupage konto, aby sme vedeli skontrolovať aj dochádzku na online vyučovaní. Toto vyučovanie je povinné, nezúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí budú chorí alebo ospravedlnení od triednej učiteľky. Ospravedlňuje iba rodič, nie žiak. Rozvrh bude zverejnený a vyučované budú iba hlavné predmety okrem predmetov – Čitateľská gramtonosť, Environmentálna výchova, Etická výchova, Finančná gramotnosť, Hudobná výchova, Informatika, Náboženská výchova, Technika, Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova. Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy. O prípadných zmenách vás budeme včas informovať. V prípade otázok sa obráťte na triedneho učiteľa alebo mailom na zssmstrstin@gmail.com alebo cez Edupage správy.

detail oznamu

30.11.2021 15:28 - obecné oznamy 

Vyhláška RÚVZ Trnava - zatvorenie škôl

detail oznamu

29.11.2021 14:30 - obecné oznamy 

Bezpečne pri adventnom venci

1 2 3 4 5 6 7 8 9