Zimné fotografie

Oznamy - všetky

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

detail oznamu

11.05.2022 09:00 - obecné oznamy 

Očná ambulancia v Smoleniciach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že v Očnej ambulancii v Smoleniciach sa v dňoch 16.05. až 20.05. 2022 neordinuje pre dovolenku.

detail oznamu

09.05.2022 13:44 - obecné oznamy 

Blahoželanie ku Dňu matiek

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým matkám pevné zdravie, lásku a porozumenie zo strany najbližších. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta

detail oznamu

03.05.2022 08:54 - obecné oznamy 

Vakcinácia psov v obci Naháč

V sobotu 7.05.2022 od 15:00 do 15:30 bude Dr. Bernát vakcinovať psov proti besnote pred Poštovým úradom. Poplatok je 7 eur.

detail oznamu

27.04.2022 11:20 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 30.04.2022 18:00

Stavanie mája 2022

Obecný úrad Naháč Vás pozýva na podujatie „STAVANIE MÁJA 2022“ Podujatie sa uskutoční 30. apríla o 18:00 hod. pred Poštovým úradom. Pre občanov bude pripravená kvalitná fazuľovica od šéfkuchára a občerstvenie.

detail oznamu

27.04.2022 09:45 - obecné oznamy 

Ďatelina na rok 2022

PD Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a vlastníkom pôdy, že si môžu upísať záhumienku – ďatelinu na telefónom čísle 033/5575104 u slečny Srnovej. Každý člen družstva a každý vlastník pôdy má nárok na ďatelinu zadarmo. Ďatelina bude vymerané na poraste parcely Podháj.

detail oznamu

25.04.2022 14:05 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 27.04.2022 (streda) až 29.05.2022 (piatok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Kultúrnom dome a Pohostinstve. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

detail oznamu

25.04.2022 14:02 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: streda - 27.04.2022 08:00

Zber elektroodpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 27.04.2022 (streda) od 8:00 hod. sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Odpad vyložte pred dom na okraj miestnej komunikácie. Do elektroodpadu patria: zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, PC, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meracie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

detail oznamu

21.04.2022 14:10 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

21.04.2022 13:30 - obecné oznamy 

Úhrada nedoplatkov za Vodné za II. polrok 2021

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí neuhradili vyúčtovanie za vodné za II. polrok 2021, aby tak obratom urobili.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21