81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

detail oznamu

18.03.2013 14:20 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že 20.03.2013 – 22. 03. 2013 neordinuje MUDr. Lančarič pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Dvoržáková Pondelok, Streda, Piatok v Boleráze Utorok a Štvrtok v Šelpiciach Zatvorená bude aj lekáreň v Dolnej Krupéj

detail oznamu

18.03.2013 14:00 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že dňa 19.03.2013 bude zatvorený obecný úrad – školenie

detail oznamu

12.03.2013 22:00 - úradná tabuľa 

Upozornenie

Upozorňujeme držiteľov psov, aby si zabezpečili svojich psov pred voľným pohybom po obci. Psy ohrozujú ostatných občanov a deti. V opačnom prípade bude vyrubená pokuta za každého voľne sa pohybujúceho psa po obci podľa zákona č. 369/1990 zb. v znení neskorších predpisov a platného VZN obce o chove psov.

detail oznamu

11.03.2013 14:30 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že 12. marca bude obecný úrad zatvorený

detail oznamu

08.03.2013 13:30 - úradná tabuľa 

Rozhodnutie

Rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Trnave A/2009/00361 zo dňa 02.06.2009 – obnova konania

detail oznamu

07.03.2013 14:00 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že 8. marca neordinuje MUDr. Bílik, zastupuje ho MUDr. Poláková – Špačince

detail oznamu

21.02.2013 10:00 - úradná tabuľa 

Zápis detí do Materskej školy v Naháči

Zápis detí do Materskej školy v Naháči

detail oznamu

21.02.2013 10:00 - úradná tabuľa 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

detail oznamu

18.02.2013 14:00 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že v piatok 22. 02. 2013 o 18.00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

detail oznamu

18.02.2013 13:45 - úradná tabuľa 

Schválenie zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Brdo Naháč ......

Schválenie zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Brdo Naháč uzatvorenej dňa 04.09.2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.05.2009 – oznámenie o začatí konania

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91