84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

detail oznamu

04.12.2012 21:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č.2/2012

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzju a mzdy na dieťa materskej školy

detail oznamu

26.11.2012 16:30 - úradná tabuľa 

Pozvánka

Pozvánka – zasadnutie OZ

detail oznamu

26.11.2012 14:45 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že v dňoch 27.11.2012 – 30.11.2012 bude zatvorený obecný úrad – ŠKOLENIE.

detail oznamu

29.10.2012 15:50 - úradná tabuľa 

Vývoz komunálneho odpadu - oznam

Oznamujeme občanom že vo štvrtok 01.11.2012 bude firma .AS.A zberať odpady ráno v čase od 6,00 do 8,00 h. Vyložte si včas smetné nádoby.

detail oznamu

26.10.2012 08:10 - úradná tabuľa 

Veľkokapacitné kontajnery

Oznamujeme občanom že v obci sú pristavené veľkokapacitné kontajnery na objemový odpad. Do kontajnerov nedávajte biologicky rozložiteľný odpad ako lístie, burinu a konáre, stavebný odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a iný nebezpečný odpad.

detail oznamu

25.10.2012 15:30 - úradná tabuľa 

UPOZORNENIE !!

Nakoľko sa v poslednom čase zvýšil počet krádeží v rodinných domoch žiada polícia spoluobčanov, aby v prípade ak v obci uvidia neznáme podozrivé osoby alebo motorové vozidlá, ktoré v obci chodia popri rodinných domoch a snažia sa dostať do dvorov resp. do rodinných domov, aby ihneď kontaktovali políciu na známom tel. čísle 158. Zároveň s nadchádzajúcimi sviatkami dušičiek a všetkých svätých polícia upozorňuje občanov, aby si nenechávali pri návštevách cintorínov v zaparkovaných motorových vozidlách veci, ktoré by budili zbytočnú pozornosť ako kabelky, doklady, tašky, navigácie, mobilné telefóny a pod. Taktiež upozorňujeme, aby si občania svoje vozidlá pred opustením riadne uzamykali a toto si aj skontrolovali, aby sa predišlo páchaniu priestupkovej ako aj trestnej činnosti. Rodičov prosíme aby svoje deti poučili o tom, že cintorín je pietnym miestom a preto sa tu treba správať s náležitou úctou. Nepobehovať, nekričať, neničiť výzdobu a náhrobky.

detail oznamu

19.10.2012 10:45 - úradná tabuľa 

Jódové tabletky - vydávanie

Oznamujeme občanom, že od 22.10.2012 do 31.10.2012 sa budú v úradných hodinách na obecnom úrade vydávať jódové tabletky. Tabletky môže prevziať jeden člen rodiny pre celú rodinu. Je potrebné priniesť si občiansky preukaz a staré tabletky na výmenu

detail oznamu

15.10.2012 14:00 - úradná tabuľa 

Výdaj naturálií za rok 2012

Výdaj naturálií za rok 2012

detail oznamu

11.10.2012 08:30 - úradná tabuľa 

Zimné vykurovacie obdobie

Aby u Vás nehorelo…

detail oznamu

24.09.2012 15:30 - úradná tabuľa 

Dovolenka.

Oznamujeme občanom, že v dňoch 25. septembra – 27. septembra bude obecný úrad otvorený do 10,00 h. 28. septembra a 1. októbra bude obecný úrad zatvorený – dovolenka.

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94