77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

detail oznamu

23.08.2013 11:30 - úradná tabuľa 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

detail oznamu

23.08.2013 11:00 - úradná tabuľa 

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU Dňa 24. 8. 2013 t.j. v sobotu sa v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. bude konať brigáda v priestoroch školy a škôlky. Pozývame rodičov žiakov a rodičov, ktorých deti budú navštevovať predškolské zariadenie na brigádu. V prípade, že rodičia detí, ktoré chcú navštevovať predškolské zariadenie sa brigády nezúčastnia, ich deti nebudú od 1. septembra 2013 zaradené do obecného predškolského zariadenia. Na brigádu si prineste vedro, hrabličky a motyku.

detail oznamu

23.08.2013 11:00 - úradná tabuľa 

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU V zmysle znenia VZN č.1/2012 zo dňa 01.01.2013 sa v § 9 Daň za užívanie verejného priestranstva v bode č.3/ Osobitné užívanie verejného priestranstva sa rozumie: umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia umiestnenie skládky trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska v bode č. 7/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. Na základe znenia tohto VZN žiadame občanov, aby do 23.9.2013 odstránili z verejných priestorov všetky stavebné zariadenia a skládky stavebných materiálov vyriešili si parkovanie osobných, dodávkových a nákladných vozidiel mimo verejných priestorov. Obec vykoná v týždni od 23.9. – 27.9.2013 kontrolu týchto nariadení a následne vykoná opatrenia, aby na hodové slávnosti 29.9.2013 bol v obci poriadok a verejné priestranstvá boli bez rušivých prekážok.

detail oznamu

01.08.2013 13:30 - úradná tabuľa 

Pozvánka

Pozvánka

detail oznamu

30.07.2013 13:00 - úradná tabuľa 

Dovolenka v zdravotnom stredisku Dolná Krupá

Dovolenka v zdravotnom stredisku Dolná Krupá

detail oznamu

26.07.2013 13:00 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

detail oznamu

23.07.2013 10:00 - úradná tabuľa 

Žatva 2013

Žatva 2013

detail oznamu

19.07.2013 14:00 - úradná tabuľa 

Zubná ambulancia Dolná Krupá - dovolenka

Oznamujeme občanom že v zubnej ambulancii v Dolná Krupá sa v dňoch 22 júla až 05. augusta neordinuje pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Saboová – Poliklinika Sereď

detail oznamu

16.07.2013 12:05 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Obecný úrad v Naháči informuje občanov, že od 15.07.2013 sa v čase od 22,00 hod do 07.00 hod. uzamyká hlavná brána na cintoríne. Týmto opatrením chceme predísť prípadným krádežiam. Za pochopenie ďakujeme.

detail oznamu

16.07.2013 12:00 - úradná tabuľa 

Brigáda

Obecný úrad oznamuje rodičom žiakov a škôlkárov Základne a materskej školy v Naháči, že dňa 20.júla 2013 v čase od 8,00 hod. do 13.00 hod. sa bude konať brigáda na úprave vnútorných priestorov. Účasť rodičov je nutná, v záujme zachovania vyučovania v našej obci. Za pochopenie ďakujeme.

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87