82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

detail oznamu

07.03.2013 14:00 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že 8. marca neordinuje MUDr. Bílik, zastupuje ho MUDr. Poláková – Špačince

detail oznamu

21.02.2013 10:00 - úradná tabuľa 

Zápis detí do Materskej školy v Naháči

Zápis detí do Materskej školy v Naháči

detail oznamu

21.02.2013 10:00 - úradná tabuľa 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

detail oznamu

18.02.2013 14:00 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že v piatok 22. 02. 2013 o 18.00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

detail oznamu

18.02.2013 13:45 - úradná tabuľa 

Schválenie zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Brdo Naháč ......

Schválenie zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Brdo Naháč uzatvorenej dňa 04.09.2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.05.2009 – oznámenie o začatí konania

detail oznamu

18.02.2013 11:00 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že dňa 19. 02. 2013 bude zatvorený obecný úrad.

detail oznamu

06.02.2013 10:20 - úradná tabuľa 

MUDr. Štipanicová

Oznamujeme občanom že v dňoch 11. – 15. februára sa neordinuje v očnej ambulancii Smolenice pre dovolenku.

detail oznamu

06.02.2013 08:30 - úradná tabuľa 

MUDr. Bílik neordinuje

Oznamujeme občanom že v dňoch 6. – 8. februára neordinuje MUDr. Bílik pre chorobu. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

28.01.2013 08:00 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že dňa 29. januára bude zatvorený obecný úrad – školenie

detail oznamu

22.01.2013 11:00 - úradná tabuľa 

Doručenie listovej zásielky

Doručenie listovej zásielky Michalovi Chrvalovi 22.01.2013 Obec Naháč vykonáva v zmysle zákona č. 253/1988 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok doručenie listovej zásielky adresátovi prihlásenému na obec. Presné označenie písomnosti: Zásielka Exekútorský úrad Hlohovec, Ing. Roman Liščák, nám. Sv. Michala 5 920 01 Hlohovec, číslo zásielky Ex 4835/2012 Miesto uloženia písomnosti: Obecný úrad v Naháči Adresát písomnosti: Michal Chrvala, trvalý pobyt obec Naháč Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Naháči v pracovných dňoch počas stránkových hodín. Posledný deň vyvesenia oznámenia o mieste uloženia písomnosť sa považuje za deň doručenia písomnosti.

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92