83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

detail oznamu

22.01.2013 11:00 - úradná tabuľa 

Doručenie listovej zásielky

Doručenie listovej zásielky Michalovi Chrvalovi 22.01.2013 Obec Naháč vykonáva v zmysle zákona č. 253/1988 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok doručenie listovej zásielky adresátovi prihlásenému na obec. Presné označenie písomnosti: Zásielka Exekútorský úrad Hlohovec, Ing. Roman Liščák, nám. Sv. Michala 5 920 01 Hlohovec, číslo zásielky Ex 4835/2012 Miesto uloženia písomnosti: Obecný úrad v Naháči Adresát písomnosti: Michal Chrvala, trvalý pobyt obec Naháč Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Naháči v pracovných dňoch počas stránkových hodín. Posledný deň vyvesenia oznámenia o mieste uloženia písomnosť sa považuje za deň doručenia písomnosti.

detail oznamu

22.01.2013 11:00 - úradná tabuľa 

Oznámenie o dražbe

Oznámenie o dražbe

detail oznamu

21.01.2013 13:00 - úradná tabuľa 

OZNAM ! výpadok linky tiesňového volania : 150,155,158,

Informácia pre občanov Dňa 22.1.2013 v čase od 23.00 hod. na dobu cca 60 minút nebude možné dovolať sa z technických príčin na linky tiesňového volania 150, 155 a 158. V prípade núdze je možné telefonovať na linku tiesňového volania 112.

detail oznamu

18.01.2013 13:00 - úradná tabuľa 

Návrh na obnovu konania - oznámenie o začatí konania

Návrh na obnovu konania – oznámenie o začatí konania

detail oznamu

10.01.2013 14:30 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že v dňoch 11.1.2013 a 14.1.2013 bude zatvorený Obecný úrad v Naháči.

detail oznamu

03.01.2013 09:00 - úradná tabuľa 

Richtársky ples

Richtársky ples – pozvánka

detail oznamu

01.01.2013 11:00 - úradná tabuľa 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2013

Dokument nájdete v sekcii Komunálne odpady

detail oznamu

18.12.2012 15:30 - úradná tabuľa 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme občanom že dňa 20.12.2012 o 18,00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva Naháč

detail oznamu

17.12.2012 15:20 - úradná tabuľa 

Dovolenka

Dovolenka lekári a lekáreň – OZNAM

detail oznamu

17.12.2012 15:20 - úradná tabuľa 

OZNAM !

Oznamujeme občanom že dňa 18.12.2012 bude zatvorený obecný úrad

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93