2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

detail oznamu

20.12.2023 07:44 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Čermáková v Dechticiach

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má dovolenku a neordinuje v dňoch: 22.12.2023 (piatok) zastupuje MUDr. Vargová v Križovanoch 27.12.2023(utorok ) do 29.12.2023 (Piatok) zastupuje MUDr. Chrvalová v Chtelnici.

detail oznamu

19.12.2023 14:53 - obecné oznamy 

Výstava - Renáta Sládková -Bájny svet

detail oznamu

19.12.2023 12:39 - obecné oznamy 

Riaditeľské voľno - ZŠ Trstín

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trstín v zmysle §150, ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) Vám oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno a prerušuje vzdelávací proces v základnej škole od 21.12.2023 do 22.12.2023 z dôvodu výskytu akútnych respiračných ochorení.

detail oznamu

18.12.2023 18:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 23.12.2023 06:00

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční 23.12.2023 ráno od 6.00 (sobota). V pondelok sa vývoz odpadu neuskutoční.

detail oznamu

18.12.2023 10:28 - obecné oznamy 

Dovolenka v ambulancii MUDr. Bílika

V ambulancii MUDr. Bílika sa v dňoch 20.12.2023 až 22.12.2023 z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

18.12.2023 08:40 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 17. decembra 2023 nás vo veku 83 rokov opustila Jana Junasová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 22. decembra 2023 (piatok): o 14:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 14:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči.. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

15.12.2023 10:20 - obecné oznamy 

Výmena vodomerov v domácnostiach

Oznamujeme občanom, že v najbližšom období bude prebiehať výmena vodomerov v každej domácnosti. Žiadame všetkých občanov, aby si vyčistili vodomerné šachty a vytiahli z nich vodu.

detail oznamu

15.12.2023 10:15 - obecné oznamy 

Harmonogram vývozu odpadu 2024

Harmonogram bude doručený do každej domácnosti do konca roka 2023.

detail oznamu

14.12.2023 11:20 - obecné oznamy 

Vianočné zdobenie medovníčkov

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12