1 2 3 4 5 6 7 8

detail oznamu

08.03.2024 13:15 - obecné oznamy 

Blahoželanie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

Pri príležitosti dnešného sviatku MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým ženám pevné zdravie, lásku a šťastné chvíle v kruhu rodiny. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta obce

detail oznamu

06.03.2024 14:50 - obecné oznamy 

Skúška sirén - systém Pelikán

Oznamujeme občanom, že v piatok 08.03.2024 o 12:00 hod. sa zrealizuje akustické preskúšanie na elektronických sirénach Autonómneho systému varovania a vyrozumenia SE a. s. – Atómové elektrárne Bohunice.

detail oznamu

06.03.2024 14:45 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 09.03.2024 09:00

Pozvánka na Kurz vrúbľovania do Fándlyho záhrady

Ponorte sa do tajomstiev úspešného vrúbľovania! Náš lektor Letorast – Bešinkov bratranec: p. Dávid Fendrich vás prevedie štepením od začiatku do konca. Od výberu správneho podpníka, brúsenie štepárskeho noža, až po precízne rezy. ???? Čo sa dozviete? prečo vrúbľujeme? naučíme vás tri základné techniky vrúbľovania výhody a nevýhody jednotlivých podpníkov ???? Kedy: 9.3. od 9:00 hod. Kde: Zasadačka obecného úradu (Naháč 84) ????Z kurzu si môžete odniesť vlastný zaštepený strom, takže si nezabudnite priniesť svoje vrúble:)

detail oznamu

06.03.2024 13:30 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch 07.03.2024 – 08.03.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Štvrtok: Zatvorené, Piatok: 08:00 – 11:00.

detail oznamu

29.02.2024 09:20 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 26.02.2024 nás vo veku 73 rokov opustila Eva Stanová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 1. marca 2024 (piatok): o 13:45 hod. na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

28.02.2024 09:42 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch 29.02.2024 a 01.03.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Štvrtok: 08:00 – 11:00, Piatok: 08:00 – 11:00.

detail oznamu

26.02.2024 09:40 - obecné oznamy 

Voľby prezidenta SR 2024: Kontrola platnosti občianskych preukazov

Žiadame občanov, aby si v súvislosti s blížiacimi voľbami skontrolovali platnosť občianskych preukazov. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením platného občianskeho preukazu. Občiansky preukaz je neplatný, ak uplynula jeho platnosť, je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť. Za neplatný sa považuje aj v prípade, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje (zmenilo sa priezvisko alebo adresa trvalého pobytu), alebo držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie.

detail oznamu

21.02.2024 13:20 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňa 26.02.2024 z prevádzkových dôvodov zatvorená.

detail oznamu

16.02.2024 10:38 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch 19.2.2024 až 23.02.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok: 08:00 – 11:00, Utorok: 08:00 – 11:00, Streda: 14:00 – 17:00, Štvrtok: 08:00 – 11:00, Piatok: 08:00 – 11:00. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok realizuje pošta Trnava 3.

1 2 3 4 5 6 7 8