5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

detail oznamu

31.10.2023 15:00 - obecné oznamy 

Odpis elektromerov

V dňoch, od 3.11. do 9.11.2023, bude prebiehať v obci Naháč, odpočet elektromerov domácností. Žiadame obyvateľov, ktorí majú elektromer vnútri domu, aby sprístupnili svoje odberné miesto pre tento odpočet. Stav elektromera, napísaný na lístku, energetika neuzná. Potrebná je fotografia. Fotografiu elektromera, možno poslať aj na telefónne číslo : 0950 757 130 alebo na email : odpocty.tt@gmail.com

detail oznamu

24.10.2023 12:15 - obecné oznamy 

Vykurovacie obdobie - požiarno - preventívne opatrenia

detail oznamu

20.10.2023 07:51 - obecné oznamy 

Slávnosť svetielok

detail oznamu

19.10.2023 13:50 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch 23.10.2023 až 27.10.2023 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok: 08:00 – 11:00, Utorok: 08:00 – 11:00, Streda: 14:00 – 17:00, Štvrtok: 08:00 – 11:00 Piatok: Zatvorené. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok realizuje pošta Trnava 3.

detail oznamu

18.10.2023 10:30 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má v dňoch 19.10.2023 a 20.10.2023 dovolenku. Zastupuje MUDr. Chrvalová v Chtelnici. Ďalej oznamuje, že pri akútnych respiračných ochoreniach, ako je prechladnutie, teplota a kašeľ, je potrebné sa pred návštevou ambulancie telefonicky ohlásiť a pri návšteve ambulancie používať rúško.

detail oznamu

16.10.2023 10:30 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 15. októbra 2023 nás vo veku 92 rokov opustila Mária Balúchová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 18. októbra 2023 (streda):o 15:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 15:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči.. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

10.10.2023 15:00 - obecné oznamy 

Ako postupovať v prípade zemetrasenia?

detail oznamu

10.10.2023 14:35 - obecné oznamy 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje v mesiacoch október 2023 až január 2024 zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2023. V tomto období navštívi vybrané domácnosti v našej obci zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atcf. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15