1 2 3 4 5 6 7

detail oznamu

20.03.2024 09:40 - obecné oznamy 

Voľby prezidenta SR 2024

V sobotu 23. marca 2024 sa budú konať Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 do 22. hodiny. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie len jedného kandidáta na hlasovacom lístku a po tomto vloží hlasovací lístok do obálky a následne do urny. Občania, ktorí pre zlý zdravotný stav nemôžu prísť do volebnej miestnosti sa môžu prihlásiť na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a to do soboty 23. marca do 12.00 hod. na telefónom čísle 033/5575 142.

detail oznamu

18.03.2024 15:50 - obecné oznamy 

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad

Oznamujeme občanom, že v dňoch 22.03.2024 (piatok) až 24.03.2024 (nedeľa) sa v našej obci uskutoční zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Pošte a Materskej škole. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad patrí lístie, drobná haluzovina, konáre, tráva a pod.

detail oznamu

18.03.2024 15:21 - obecné oznamy 

Veľtrh práce JobspoTT 2024

Veľtrh práce JobspoTT 2024 ponúka širokej verejnosti a končiacim stredoškolákom príležitosť zoznámiť sa s možnosťami zamestnania a s aktuálnymi pracovnými príležitosťami. Podujatie sa bude konať: Termín: 16.04.2024 Miesto konania: Mestská športová hala v Trnave, Rybníková 15 Čas: 9:00 – 16:00

detail oznamu

15.03.2024 10:23 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch 18.3.2024 a 19.03.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok:08:00 – 11:00 , Utorok: 08:00 – 11:00.

detail oznamu

13.03.2024 10:29 - obecné oznamy 

Ochrana lesov pred požiarmi - jarné obdobie

detail oznamu

13.03.2024 10:20 - obecné oznamy 

Deň otvorených dverí na ZŠ s MŠ Dobrá Voda

detail oznamu

13.03.2024 10:15 - obecné oznamy 

Výzva na vykonanie jarnej deratizácie

detail oznamu

12.03.2024 10:00 - obecné oznamy 

Cvičíme so Zlatúšikom

Cvičíme so Zlatúšikom Oznamujeme Vám, ktorí Ste prejavili záujem vo formulári (deti aj dospelí), že úvodné cvičenie sa uskutoční 15. marca 2024 o 16:30 hod. v Dome kultúry, Naháč 84, 91965 Prosím, prineste si so sebou pitný režim, podložku na cvičenie a príďte v športovom odeve. Prvý vstup je bezplatný. Ďalšie informácie poskytneme na mieste. Tešíme sa na Vás!

detail oznamu

11.03.2024 16:02 - obecné oznamy 

Pošta Dolná Krupá - otváracie hodiny

detail oznamu

10.03.2024 14:50 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 9. marca 2024 nás vo veku 88 rokov opustila Mária Krchnárová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 12. marca 2024 (utorok): o 14:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 14:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

1 2 3 4 5 6 7