Letné fotografie

Oznamy - úradná tabuľa

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

detail oznamu

03.08.2020 14:15 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 05_2020

detail oznamu

30.06.2020 10:15 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 25.6.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

25.06.2020 07:00 - úradná tabuľa 

Záverečný účet Obce Naháč za rok 2019

Záverečný účet Obce Naháč za rok 2019

detail oznamu

19.06.2020 12:25 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 25.06.2020 18:30

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

09.06.2020 13:29 - úradná tabuľa 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 - návrh

detail oznamu

01.06.2020 11:18 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

01.06.2020 11:15 - úradná tabuľa 

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 27.5.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

22.05.2020 11:09 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: streda - 27.05.2020 18:30

Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

20.05.2020 13:30 - úradná tabuľa 

Záverečný účet Obce Naháč za rok 2019 - Návrh

Záverečný účet Obce Naháč za rok 2019 – Návrh

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16