1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

detail oznamu

09.06.2023 10:55 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

04.06.2023 18:50 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

23.05.2023 14:20 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

detail oznamu

23.05.2023 12:30 - úradná tabuľa 

Záverečný účet obce Naháč za rok 2022 - návrh

detail oznamu

04.05.2023 10:05 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky

detail oznamu

24.04.2023 15:10 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

31.03.2023 12:00 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

29.03.2023 09:45 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - výzva /oznámenie o vstupe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10