Zimné fotografie

Oznamy - úradná tabuľa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

detail oznamu

07.12.2021 13:30 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

06.12.2021 12:25 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2022, 2023, 2024

detail oznamu

26.11.2021 13:32 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

18.11.2021 10:37 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

detail oznamu

15.11.2021 13:10 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu obce Naháč na roky 2022,2023,2024

detail oznamu

29.10.2021 13:50 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - ÚPD Naháč

1 2 3 4 5 6 7 8 9