1 2 3 4 5 6 7 8 9

detail oznamu

29.05.2024 14:45 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 10.06.2024 08:00

Zber elektroodpadu

Obecný úrad Naháč v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI zber organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční dňa 10.06.2024 (pondelok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

detail oznamu

28.05.2024 13:11 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 31.05.2024 z prevádzkových dôvodov : Zatvorená.

detail oznamu

26.05.2024 14:01 - podujatia 

Pozvánka na detský letný tábor

detail oznamu

24.05.2024 12:17 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024

detail oznamu

24.05.2024 12:05 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 01.06.2024 10:00

Pozvánka na podujatie: "Deň otvorených parkov a záhrad v Pamätnom dome J. Fándlyho" a "Deň detí"

Oznamujeme občanom, že dňa 1.6.2024 sa v Pamätnom dome J. Fándlyho uskutoční podujatie: „Deň otvorených parkov a záhrad v Pamätnom dome J. Fándlyho“ a „Deň detí“. Program: od 10:00 hod. – prehliadka Pamätného domu, prezentácia a ochutnávka včelárskych produktov, ovocinárska prezentácia od 10:30 hod. – otvorený bufet: cigánska, čapované pivo a kofola od 17:00 hod. – opekačka pre deti Tešíme sa na Vašu účasť!

detail oznamu

24.05.2024 09:41 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 27.05.2024 z prevádzkových dôvodov : Zatvorená.

detail oznamu

23.05.2024 16:15 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 25.05.2024 08:00

Trávnice 2024 - ručné kosenie katarínskych lúk

Dňa 25.5.2024 sa uskutočnia na Katarínke Trávnice – ručné kosenie katarínskych lúk, kde junáci kosy a devy hrable pochytia a okolie Katarínky a táboriska kosia. Akcie sa predbežne zúčastní 80 koscov.

detail oznamu

23.05.2024 09:14 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky: Ján Tomaškovič

Oznámenie o uložení zásielky: Ján Tomaškovič

detail oznamu

20.05.2024 15:40 - obecné oznamy 

Burza starožitností v Špačinciach

1 2 3 4 5 6 7 8 9