Oznamy - detail

späť

Novoročné blahoželanie starostu obce

01.01.2019 12:36 - Samospráva


Novoročné blahoželanie starostu obce

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil v prvý deň Nového roka 2019 v mene svojom i mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu.

Rok 2018, s ktorým sme sa pred niekoľkými hodinami rozlúčili, bol významný pre našu obec najmä z toho dôvodu, že sa ukončilo niekoľkoročné turbulentné obdobie sprevádzané rôznymi problémami v samospráve obce.

V tomto roku je nevyhnutné postupne pracovať na riešení problémov aktuálnych, ale aj tých z minulého obdobia a klásť čoraz väčší dôraz na rozvoj obce a skvalitnenie života občanov po všetkých stránkach.

Na záver Vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, životného optimizmu, úspechov v osobnom a pracovnom živote, ale aj v našom spoločnom spolunažívaní v obci Naháč.

Ďakujem za pozornosť a prajem dobrú chuť k sviatočnému o­bedu!

PhDr. David Ivanovič, PhD.

starosta obce

/príhovor prednesený dňa 1.1.2019 o 11:50 hod. v miestnom rozhlase/


Zobraziť info o odoberaní oznamovZobraziť info o odoberaní oznamov

zavrieť oknozavrieť okno

NEWSLETTER

Vážený užívateľ,
pripravili sme pre Vás službu, zasielania oznamov elektronickou poštou.

Ak máte záujem o zasielanie oznamov zo stránky www.obecnahac.sk, vyplňte formulár svojou e-mailovou adresou. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail o aktivovaní služby odoberania oznamov.

Zasielanie oznamov možete zrušiť kliknutím na deaktivačnú linku, ktorá je súčasťou každého e-mailu, o zrušení budete informovaný správou. Službu si kedykoľvek možete obnoviť.