späť

Jarné obdobie - prevencia požiarov

26.03.2024 11:55 - obecné oznamy 

Z dôvodu zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí v jarnom období, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave apeluje na občanov, aby pri upratovaní svojich záhrad a okolia, ako aj pri pohybe v prírodnom prostredí sa vyhýbali nasledovným činnostiam:

  • vypaľovali porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladali oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
  • fajčili alebo používali otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom

vzniku požiaru

  • v prírode opekajte len na miestach, ktoré sú na to určené – ohniská

V prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku volajte tiesňovú linku 112 alebo 150.