späť

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Naháč

30.10.2022 16:15 - obecné oznamy 

Počet platných hlasov pre kandidátov na starostu obce:

PhDr. David Ivanovič PhD. 139 hlasov

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov obce:

Ondrej Holický 127 hlasov

Ing. Juraj Počuch 127 hlasov

Ing. Peter Vidlička 127 hlasov

Ľuboš Brunovský 121 hlasov

Ing., Henrich Konečný 118 hlasov

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 354

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili: 145

Volebná účasť: 40,96%