späť

Informácia o úrovni triedenia odpadu v obci Naháč za rok 2021

16.02.2022 14:15 - úradná tabuľa 

Obec Naháč Vám v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2021 je

34,17%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je

22€/t.