3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

detail oznamu

29.06.2022 14:00 - úradná tabuľa 

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

detail oznamu

28.06.2022 11:30 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 03_2022

detail oznamu

24.06.2022 10:38 - úradná tabuľa 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Obec Naháč v súlade s § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 396 obyvateľov

detail oznamu

23.06.2022 13:05 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

13.06.2022 13:44 - úradná tabuľa 

Dovolenka - Kancelária OcÚ Naháč

Obecný úrad oznamuje občanom že, kancelária OcÚ Naháč bude od 15.06.2022 do 23.06.2022 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

detail oznamu

10.06.2022 11:06 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

30.05.2022 14:20 - úradná tabuľa 

Návrh Záverečného účtu obce Naháč za rok 2021

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13