Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Obyvateľka našej obce sa dnes dožíva významného životného jubilea 100 rokov

02.02.2022 13:45 - obecné oznamy 

Dnešného dňa sa dožíva významného životného jubilea 100 rokov naša spoluobčianka pani Anna Pavličičová.

Pri tejto slávnostnej príležitosti ju navštívil starosta obce, aby jej v mene svojom, i v mene poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu, ale aj v mene všetkých občanov Naháča zaprial veľa zdravia, šťastia a spokojnosti do ďalších rokov života.

Pripime si dnes všetci na našu oslávenkyňu a tí, čo vedia spievať, nech si aj zaspievajú živijó…

Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Na stiahnutie:

 1.29 MB foto 1

 900 kB foto 2

Dnešného dňa sa dožíva významného životného jubilea 100 rokov naša spoluobčianka pani Anna Pavličičová.

Pri tejto slávnostnej príležitosti ju navštívil starosta obce, aby jej v mene svojom, i v mene poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu, ale aj v mene všetkých občanov Naháča zaprial veľa zdravia, šťastia a spokojnosti do ďalších rokov života.

Pripime si dnes všetci na našu oslávenkyňu a tí, čo vedia spievať, nech si aj zaspievajú živijó…

Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Na stiahnutie:

 1.29 MB foto 1

 900 kB foto 2