Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Roznos vriec na plasty a papier

13.01.2022 10:35 - obecné oznamy 

Oznamujeme občanom, že zamestnanci obce budú vo štvrtok a piatok roznášať vrecia na odpad:

  • 1 žlté vrece na plasty
  • 4 modré vrecia na mimoriadne zbery papiera v dňoch: 3.2., 26.5., 18.8. a 10.11. – tak ako je to uvedené v doručenom harmonograme

Oznamujeme občanom, že zamestnanci obce budú vo štvrtok a piatok roznášať vrecia na odpad:

  • 1 žlté vrece na plasty
  • 4 modré vrecia na mimoriadne zbery papiera v dňoch: 3.2., 26.5., 18.8. a 10.11. – tak ako je to uvedené v doručenom harmonograme