Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Smútočný oznam

11.10.2021 10:21 - obecné oznamy 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom,

že dňa 10.10.2021 nás vo veku 61 rokov opustil Jozef „Odino“ Lopatka.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 13.10.2021 (streda) o 15:00 hod. v kostole a na cintoríne v Naháči.

Lúčime sa so zosnulým v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom,

že dňa 10.10.2021 nás vo veku 61 rokov opustil Jozef „Odino“ Lopatka.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 13.10.2021 (streda) o 15:00 hod. v kostole a na cintoríne v Naháči.

Lúčime sa so zosnulým v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!