Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Otvorenie školského roka 2021/2022 v ZŠ Trstín

30.08.2021 11:45 - obecné oznamy 

Základná škola s Materskou školou v Trstíne oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8,00 hod. na nádvorí školy.

Predpokladaný koniec je o 9,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie v triedach. Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci.

Každý žiak, ktorý bude vstupovať do budovy školy, musí elektronicky cez edupage školy odovzdať Vyhlásenie o bezpríznako­vosti.

BEZ vypísaného vyhlásenia nie je možné vstúpiť do budovy školy!

Školský klub detí i školská jedáleň bude v prevádzke od piatku 3. septembra 2021.

Rodičia prvákov si prinesú vlastné pero.

Základná škola s Materskou školou v Trstíne oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8,00 hod. na nádvorí školy.

Predpokladaný koniec je o 9,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie v triedach. Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci.

Každý žiak, ktorý bude vstupovať do budovy školy, musí elektronicky cez edupage školy odovzdať Vyhlásenie o bezpríznako­vosti.

BEZ vypísaného vyhlásenia nie je možné vstúpiť do budovy školy!

Školský klub detí i školská jedáleň bude v prevádzke od piatku 3. septembra 2021.

Rodičia prvákov si prinesú vlastné pero.